ROK 2008 ROKIEM ZBIGNIEWA HERBERTA

W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad: w sztuce kanonu – piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcie dobra i zła. Wprowadził do polszczyzny formułę – przykazanie – słowa: “Bądź wierny. Idź.” Wpisując polską walkę o wolność i godność w kontekst antyczny, ukształtował świadomość pokoleń. W 10. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych polskich poetów, Sejm uchwalił, że rok 2008 będzie Rokiem Zbigniewa Herberta.

Zbigniew Herbert przyszedł na świat 24 października 1924 r. we Lwowie. Pierwszy tom poetycki Struna światła wydał w 1956r. Odbywał liczne zagraniczne podróże, refleksje z podróży zawarł w zbiorach esejów. Pisywał także dramaty, słuchowiska radiowe, jednak najważniejszymi w jego twórczości są utwory poetyckie. Wiersze Herberta łączą w sobie klasyczny ład z awangardowymi środkami wyrazu, ironią, dystansem. Do najważniejszych osiągnięć poezji poety zależy zbiór “Pan Cogito”.

Więcej o: ,

Skip to content