Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  

Informuję, że od 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO(Dz. Urz. UE L 119 ) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie ( PBP w Wieruszowie) jako Administrator Danych Osobowych (ADO) zobowiązana jest do wdrożenia oraz stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:

telefonicznie: 627831188

listownie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie ul. Waryńskiego 11, 98-400 Wieruszów,

e-mail: pbpwieruszow@wp.pl

2. W PBP w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl

3.  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO;

wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

5.  Udostępnienie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji zadań nałożonych przepisami prawa na podmiot wnioskujący o udostępnienie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

9.                 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w PBP w Wieruszowie, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.  Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań przez PBP w Wieruszowie. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa. Podanie danych jest dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub w celu zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

11. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

 

Cookies (ciasteczka)

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

Nasza strona nie gromadzi automatycznie żadnych danych poza tymi, które są zapisywane w poniżej opisanych plikach cookies.

Nasza strona zapisuje następujące ciasteczka

  1. cookiecompliance – ciasteczko, w którym zapisywana jest akceptacja na używanie ciasteczek w postaci wartości (0 lub 1). Funkcją tego ciasteczka jest zapisywanie zgody na otrzymywanie ciasteczek. Jest to ciasteczko stałe o określonej dacie ważności. Właścicielem tego ciasteczka jest właściciel strony, czyli PBP w Wieruszowie.
  2. _cfduid – ciasteczko jest używane to identyfikacji klienta (właściciela strony korzystającego z usług Cloudflare) za współdzielonym adresem IP i do stosowania ustawień zabezpieczeń ustalonych przez klienta. Ciasteczko to nie gromadzi żadnych danych personalnych pozwalających zidentyfikować jakiegokolwiek zwykłego użytkownika strony. Jest to ciasteczko stałe o określonej dacie ważności. Właścicielem tego ciasteczka jest firma Cloudflare. Dane gromadzone przez to ciasteczko są przekazywane do firmy Cloudflare. Tutaj możesz zapoznać się z zasadami, wedle których Cloudflare umieszcza ciasteczko w Twoim komputerze.
  3. __utma – ciasteczko używane przez serwis Google Analytics. Ciasteczko zapisuje ilość odwiedzin (dla każdego odwiedzającego), czas pierwszej wizyty, czas poprzedniej oraz aktualnej wizyty. Jest to ciasteczko stałe o określonej dacie ważności. Funkcją tego ciasteczka jest zapisywanie informacji analitycznych do celów statystycznych. Właścicielem tego ciasteczka jest usługa Google Analytics. Dane gromadzone przez to ciasteczko przekazywane są do serwisu Google Analytics. Tutaj możesz zapoznać się z zasadami Google Analytics dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności.
  4. __utmb i __utmc – ciasteczka używane przez serwis Google Analytics. Ciasteczka te służą do przybliżonego określenia czasu długości wizyty na stronie: kiedy wizyta się rozpoczęła i kiedy się zakończyła. Są to ciasteczka stałe o określonej dacie ważności. Funkcją tych ciasteczek jest zapisywanie informacji analitycznych do celów statystycznych. Właścicielem tych ciasteczek jest usługa Google Analytics. Dane gromadzone przez to ciasteczko przekazywane są do serwisu Google Analytics. Tutaj możesz zapoznać się z zasadami Google Analytics dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności.
  5. __utmt – ciasteczko używane przez serwis Google Analytics. Ciasteczko zapisuje z jakiego źródła wszedł na stronę odwiedzający (z wyszukiwarki, a jeśli tak, to jakiego słowa kluczowego użył, z odnośnika, z jakiejś innej strony www, bądź bezpośrednio z zakładki w Ulubionych). Jest to ciasteczko stałe o określonej dacie ważności. Funkcją tego ciasteczka jest zapisywanie informacji analitycznych do celów statystycznych. Właścicielem tego ciasteczka jest usługa Google Analytics. Dane gromadzone przez to ciasteczko przekazywane są do serwisu Google Analytics. Tutaj możesz zapoznać się z zasadami Google Analytics dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności.

Jak wyłączyć używanie plików cookies przez przeglądarkę

Stosując się do poniżej przedstawionych instrukcji możesz wyłączyć stosowanie przez Twoją przeglądarkę plików cookies, nie zdziw się jednak, jeżeli po tej operacji część stron internetowych przestanie działać prawidłowo.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Narzędzia” a potem “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Skip to content