O bibliotece

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi powstania i działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie powołana została w 2002 r. Celem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, jak i również gromadzenie materiałów dotyczących naszego powiatu i regionu. Biblioteka pełni nadzór merytoryczny nad 7 placówkami bibliotecznymi w powiecie. Nadzór polega na udzielaniu instruktażu i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu oraz na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej. Misja biblioteki nie ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania posiadanych zasobów. Jest również centrum edukacyjnym i kulturalno-oświatowym.

W bibliotece działa Punkt Informacji Turystycznej, którego zadaniem jest udzielanie informacji o bazie turystycznej oraz zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu. Jest także formalną siedzibą Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Wieruszowskiej. Biblioteka stanowi punkt, z którego rozpoczynają się rowerowe szlaki turystyczne powiatu wieruszowskiego.

Na potrzeby punktu w bibliotece powstałą internetowa baza „iturysta”, do której systematycznie wprowadzane są informacje o produktach turystycznych i wszelkich atrakcjach z terenu powiatu.

 Czytelnia biblioteki przystosowana jest do zróżnicowanych potrzeby czytelników. Czytelnia biblioteki składa się z 2 części: multimedialnej i ogólnej, w której znajduje się księgozbiór oraz wypożyczalnia.

Placówka gromadzi księgozbiór podręczny oraz podręczniki akademickie oraz wszelkie materiały dotyczące naszego powiatu. Czytelnicy mogą także skorzystać z prasy lokalnej. W bibliotece zarejestrowanych jest rocznie ok. 300 czytelników, tego 75% to studenci, głównie zaoczni, 15% to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 10% inni czytelnicy.

Biblioteka prowadzi aktywną działalność edukacyjną i kulturalną. najważniejsze imprezy organizowane w bibliotece to wieczorki poetycko-muzyczne,(Walentynki, Dzień Kobiet, Wieczorki poświęcone twórczości różnych poetów, itp.) wystawy, (wystawy plastyczne regionalnych twórców amatorów, wystawy fotograficzne, okolicznościowe, itp.) konkursy (plastyczne, z wiedzy o ekonomii), wycieczki, szkolenia, warsztaty, lekcje biblioteczne.

Biblioteka w miesiącu maju i czerwcu uczestniczy w ogólnopolskiej akcji: „Podzielmy się książkami”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Jedna firma -jedna książka”. Corocznie biblioteka organizuje „Dzień Bibliotekarza Powiatu Wieruszowskiego”.

Biblioteka współpracuje z licznymi instytucjami, stowarzyszeniami, urzędami, szkołami i organizacjami.

Skip to content