Wakacyjny dialog z ekonomią-2003

no images were found

Projekt realizowany w okresie lipiec-sierpień 2003 r., finansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Z różnego rodzaju badań wynika, że znaczna część społeczeństwa nie potrafi korzystać z nowoczesnych form oszczędzania i nie wie na czym polega przedsiębiorczość.

Powiat wieruszowski, na terenie którego realizowany będzie projekt składa się z 7 gmin (Bolesławiec, Czastary, Galewice. Łubnice, Lututów, Sokolniki, Wieruszów ).
Gminy powiatu wieruszowskiego są położone z dala od dużych aglomeracji, ośrodków nauki, kultury i przemysłu. Dostęp młodzieży, głównie środowisk wiejskich do informacji na temat szeroko zrozumiałej wiedzy ekonomicznej, a także wielu innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki, jest bardzo ograniczony.

Brak wiedzy młodzieży o dostępnych usługach oferowanych przez banki i inne instytucje rynku finansowego, przekłada się na lęk w podejmowaniu działań związanych z przedsiębiorczością.
W przypadku powiatu wieruszowskiego niezbędne jest zatem ułatwienie dostępu do informacji w tym zakresie.
Bardzo ważnym elementem jest rozbudzenie wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży szkolnej i wykorzystanie jej potencjału do rozwoju własnych inicjatyw.
Przedsiębiorczość jako młoda dyscyplina nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, wprowadzona w roku szkolnym 2001/2002 dopiero się rozwija i potrzebuje promocji w środowisku lokalnym. Brak jest wykształconej kadry i doświadczenia pedagogicznego w tym zakresie.
Widząc tę sytuację chcemy wyjść z inicjatywą propagowania wiedzy ekonomicznej w sposób przystępny i ciekawy dla młodych ludzi.

Cele projektu:

  • – stworzenie większego dostępu do informacji na temat form oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniądzem,
  • – zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania systemu bankowego,
  • – wyrobienie w młodzieży nawyku pozyskiwania środków finansowych i umiejętności ich zagospodarowywania,
  • – zmniejszenie obaw i niepokoju przed instytucjami rynku finansowego.

Adresaci projektu i sposób naboru uczestników
Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest:

  • młodzież szkól ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego,
  • studenci,
  • młodzież przebywająca na wakacjach na terenie naszego powiatu.

Pośrednimi odbiorcami projektu będą użytkownicy bibliotek i banków.

Więcej o: , ,

Skip to content