Przedsiębiorczości – TAK-2004!!!

Projekt realizowany w okresie: czerwiec-wrzesień 2004, finansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Celem projektu jest zapobieganie pogłębiania się bezrobocia, wśród absolwentów szkół średnich z terenu powiatu wieruszowskiego, zwiększenie ich elementarnej wiedzy w zakresie ekonomii i funkcjonowania małej przedsiębiorczości, teoretyczneji praktycznej.

Ogółem w projekcie wzięło udział 212 osób – młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego, 6 nauczycieli ekonomiki i przedsiębiorczości.

W realizacji projektu współuczestniczyło 12 instytucji takich, jak; Powiatowy Urząd Pracy, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, oddział w Wieruszowie, PKO BP S.A. Oddział w Wieruszowie, Biuro Porad Obywatelskich w Wieruszowie, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Urząd Miejski, Powiaty Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Poddębicki Inkubator Przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Oddział Narodowego Banku Polskiego w Łodzi oraz 7 przedsiębiorców działających na terenie powiatu wieruszowskiego.

Plany dotyczące kontynuacji projektu

Młodzież biorąca udział w projekcie „Przedsiębiorczości – TAK !!!” została zaproszona do współpracy w Programie Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego w Powiecie Wieruszowskim. Brała ona już udział w pierwszych warsztatach Lokalnego Ożywienia Gospodarczego (LOG), których zadaniem jest pomoc społecznościom lokalnym w systematycznej aktywizacji lokalnego ożywienia gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy. Każdy warsztat jest organizowany w odstępie 1 miesiąca. Wynikiem pracy uczestników warsztatów jest wdrożenie najlepszego projektu na rzecz rozwoju gospodarczego społeczności lokalnej przy pomocy środków własnych i środków pozyskanych z innych dostępnych źródeł finansowania.

Projekt przebiegał pod patronatem medialnym Powiatowego Tygodnika Powiatowego, Gazety Wieruszowskiej oraz Radia SUD. Projekt realizowano w 4 etapach. Każdy etap trwał 1 miesiąc.

Zobacz zdjęcia z realizacji projektu Przesiębiorczości TAK!!!

Zobacz zdjęcia z realizacji projektu Przesiębiorczości TAK!!! – Wyjazd do Łodzi

Więcej o: , ,

Skip to content