Gimnazjalista – finansista-2005

Projekt realizowany w okresie: czerwiec-wrzesień 2005 r., finansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Celem projektu jest zwiększenie elementarnej wiedzy wśród uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie ekonomii, marketingu i zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, teoretycznie i praktycznie.

Streszczenie projektu

Realizatorzy projektu, jakimi są pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej, wraz z grupą wolontariuszy, w okresie czerwiec – wrzesień 2005, stworzą Kącik Gimnazjalisty-Finansisty, ogłoszą konkurs wśród młodzieży gimnazjum na prezentacje multimedialną pt.: „Gimnazjum Małego Biznesu”, zorganizują szkolenie i spotkania tematyczne dla uczniów oraz wyjazd studyjny do przedsiębiorców, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi i NBP w Łodzi, napiszą scenariusz i przygotują przedstawienie edukacyjne o tematyce ekonomicznej. Wszystkie te działania mają na celu przybliżenie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz rozbudzenie wśród młodzieży gimnazjalnej zainteresowań tematyką ekonomiczną.

Uzasadnienie przeprowadzenia projektu

Dostęp młodzieży małych środowisk szczególnie do informacji na temat zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, a także wielu innych zagadnień związanych z działalnością banków i innych instytucji finansowych, jest bardzo ograniczony.
Ważnym elementem jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i wykorzystanie jej w realizowaniu przez młodzież własnych pomysłów na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Widząc tę sytuację chcemy przybliżyć młodzieży gimnazjalnej zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w formie zabawy, w sposób przystępny i ciekawy.

Adresaci projektu i sposób naboru uczestników

Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest:

  • młodzież szkól gimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego, oraz gimnazjaliści przebywający na wakacjach na terenie naszego powiatu. Łącznie ok. 100 osób.

Pośrednimi odbiorcami projektu będą:

  • klienci bibliotek i banków. Tę liczbę szacujemy na ok. 100 osób.

Potencjalnych uczestników projektu pozyskamy poprzez:

  • wysłanie korespondencji do szkół z zaproszeniem do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, którego celem będzie przedstawienie projektu,
  • organizację spotkań informacyjnych,
  • plakaty,
  • zamieszczenie informacji w lokalnych mediach.

Zobacz zdjęcia z projektu Gimnazjalista-Finansista – cykl warsztatów

Zobacz zdjęcia z projektu Gimnazjalista-Finansista – Lututów

Zobacz zdjęcia z projektu Gimnazjalista-Finansista – wizyta w PKO BP S.A.

Zobacz zdjęcia z projektu Gimnazjalista-Finansista – warsztaty edukacyjne

Zobacz zdjęcia z projektu Gimnazjalista-Finansista – wycieczka do przedsiębiorców

Zobacz zdjęcia z projektu Gimnazjalista-Podsumowanie projektu Gimnazjalista-finansista 2005 – cz.I

Zobacz zdjęcia z projektu Gimnazjalista-Podsumowanie projektu Gimnazjalista-finansista 2005 – cz.II

Więcej o: ,

Skip to content