Zdobyliśmy Główną Nagrodę w ogólnopolskim konkursie: Z ekonomią na ty

Narodowy Bank Polski we współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie uroczyście zamknął IV edycję konkursu “Z ekonomią na ty”, adresowanego do bibliotek powiatowych na terenie całego kraju.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się w piątek 9 grudnia, o godz. 13.00 w Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie . Wśród zaproszonych gości w uroczystości udział wzięli m.in. Michał Jagiełło, dyrektor Biblioteki Narodowej i Leszek Balcerowicz, prezes NBP.

Czwarta edycja konkursu została ogłoszona 14 marca 2005 r. W pierwszej fazie konkursu biblioteki zgłaszały projekty programów z zakresu edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży oraz osób bezrobotnych z terenów małych miast i wsi. Komisja oceniająca wyłoniła 32 najlepsze projekty i przyznała im dofinansowanie. Wśród najlepszych projektów znalazł się również projekt Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.

Biblioteka już po raz trzeci brała udział w tym ogólnopolskim konkursie. Poprzednie projekty z lat 2003 i 2004 zostały również nagrodzone. W roku 2003 za projekt pn. „Wakacyjny dialog z ekonomią” biblioteka otrzymała Nagrodę Główną w postaci 10.000 na zakup książek o tematyce ekonomicznej. W ubiegłym roku projekt „Przedsiębiorczości Tak!!!” został wyróżniony a nagrodą była kwota 2.000 na zakup nowości z dziedziny ekonomii. W roku 2005 od czerwca do końca września br. biblioteka powiatowa realizowała przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Gimnazjalista-Finansista” angażując w nie 3 gimnazja powiatu wieruszowskiego, ok. 20 instytucji i przedsiębiorstw (starostwo powiatowe, urząd miasta, urząd pracy, urząd skarbowy, przedsiębiorców, itp.). W sumie odbyło się ok. 10 różnych imprez o charakterze edukacyjnym min.warsztaty, wyjazdy studyjne do przedsiębiorców, wycieczka do Łodzi do NBP oraz Biblioteki Wojewódzkiej, wizyty w bankach. Łącznie w projekcie uczestniczyło ok. 150 osób.

Tegoroczny projekt został również bardzo wysoko oceniony przez komisję i znów znalazł się wśród laureatów. Biblioteka zdobyła Nagrodę Główną, którą wręczał Prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek Balcerowicz oraz Dyrektor Biblioteki Narodowej Michał Jagiełło. Nagrodą jest kwota 10.000 Tym razem biblioteka przeznaczy tę kwotę na zakup sprzętu komputerowego do biblioteki.

Była to ostatnia edycja konkursu “Z ekonomią na ty”. W latach 2002-2005 wzięły w nim udział 142 biblioteki. Narodowy Bank Polski przekazał bibliotekom ponad 570 tys. zł na realizację projektów oraz 300 tys. zł na zakup książek o tematyce ekonomicznej i sprzętu komputerowego do bibliotek.

Więcej o: , ,

Skip to content