Zapraszamy do wzięcia udziału w VI Festiwalu Piosenki z Bajki 2013

VI Festiwal „Piosenki z Bajki”
WIERUSZÓW 2013
Organizatorzy:
Wieruszowski Dom Kultury
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Regulamin przesłuchań konkursowych

1.

Do udziału w koncercie konkursowym, który odbędzie się 23 maja 2013 r. o godz.10.00 (od godz. 08:30 próby mikrofonu) w Wieruszowskim Domu Kultury zapraszamy solistów – uczniów przedszkoli i szkół podstawowych kl. 1-3 z powiatu wieruszowskiego

2.

Przedszkola mogą reprezentować najwyżej dwaj wykonawcy, natomiast szkoły trzej.

3.

Uczestnikowi może towarzyszyć chórek lub zespół taneczny (maksymalnie trzy osobowy)

4.

Soliści wykonywać będą repertuar piosenek z bajki lub mające treści bajkowe. Wykonawcy mają obowiązek korzystania z własnych podkładów muzycznych wyłącznie na nośnikach cyfrowych (płyty CD, Pendrive) lub własnego akompaniamentu. Uczestników obowiązywać będzie odpowiednie przebranie.

5.

Organizatorzy zapewniają fortepian, pozostałe instrumenty zapewnia placówka uczestnika konkursu.

6.

Wykonawców oceniać będzie JURY, które po wysłuchaniu wszystkich uczestników uda się na naradę.

.

Lista laureatów zakwalifikowanych do Galowego Koncertu, będzie ogłoszona przez organizatorów tuż po obradach Jury w godzinach przedpołudniowych. Laureaci mają obowiązek wystąpienia w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Wieruszowskim Domu Kultury 4 czerwca o godz. 11:00.

8.

Do karty zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są dołączyć informacje na temat autorów tekstu oraz kompozytorów.

9.

Placówki biorące udział w festiwalu mogą zapewnić reprezentację dzieci i uczniów (publiczność) w liczbie 10 osób z każdego ośrodka w dniu przesłuchań konkursowych oraz w liczbie 10 osób w dniu Koncertu Galowego.

10.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

11.

W czasie trwania festiwalu organizatorzy zapewniają:lunch, kompetentne jury, profesjonalne nagłośnienie, atrakcyjne nagrody, „Czytanie z Tuwimem” w ramach Roku Tuwima.

Postanowienia końcowe:

1.

Do ostatecznej interpretacji regulaminu powołani są jedynie organizatorzy.

2.

Wszelkich informacji o festiwalu udzielają:
Anna Niesobska – Dyrektor Wieruszowskiego Domu Kultury
i Małgorzata Zych, pod nr tel. (62) 78-41-080
oraz Katarzyna Idzikowska Dyrektor Biblioteki Powiatowej i Elżbieta Dąbrowska pod nr tel.(62)78-31-188

Zgłoszenia przyjmowane będą do dn.20 maja 2013 r.:
listownie na adres:
Wieruszowski Dom Kultury
ul. Rynek 8
98-400 Wieruszów

z dopiskiem „Piosenka z bajki”
lub e-mailem na adres: pbpwieruszow@wp.pl

Pliki do pobrania:

Więcej o: , ,

Skip to content