Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym Album tradycji i kultury w starych fotografiach

Regulamin konkursu czytelniczego pn.: “Album tradycji i kultury w starych fotografiach”

Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna i Starostwo Powiatowe
w Wieruszowie

Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań swoją miejscowością i regionem,
 • ukształtowanie w uczniach poczucia tożsamości regionalnej,
 • poznanie własnego dziedzictwa kulturowego,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Uczestnicy: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wieruszowskiego.
Przebieg konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie albumu w formie interaktywnej prezentacji multimedialnej. Prezentacja powinna zawierać min. 20 slajdów w programie Microsoft Power Point, Open Office lub Adobe Flash.
 2. Tematem prezentacji jest dokumentacja życia mieszkańców gminy.
 3. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych.
 4. Terminy: Pracę należy złożyć do 30 kwietnia 2009 r. na adres Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 8, 98-400 Wieruszów. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2009 r. (o dokładnej dacie poinformujemy w terminie późniejszym).
 5. Pracę należy dostarczyć na nośnikach zewnętrznych. Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi po zakończeniu procedury konkursowej. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeżeli nośnik jest uszkodzony.

Zadania uczestników:

 1. Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie prezentacji multimedialnej.
 2. Podstawą prezentacji mają być stare fotografie ( sprzed roku 1980) dokumentujące mieszkańców, kulturę, tradycje, zabytki gminy, itp. Każda fotografia musi zawierać informacje (opis i rok)dotyczące prezentowanej postaci, wydarzenia, zabytku, lub innego przedmiotu, będącego tematem zdjęcia
 3. W prezentacji należy umieścić nazwę szkoły, klasę oraz imiona i nazwiska uczniów.
 4. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie, dołączoną do regulaminu.

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 062-78-31-188

Więcej o: ,

Skip to content