Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki z Bajki

III Festiwal „Piosenki z Bajki”
WIERUSZÓW 2010
Organizatorzy:
Wieruszowski Dom Kultury
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

Regulamin przesłuchań konkursowych

 1. Do udziału w koncercie konkursowym, który odbędzie się 25 maja 2010 r.(wtorek) o godz.10.00 (od godz. 09:00 próby mikrofonu) w Wieruszowskim Domu Kultury zapraszamy solistów – uczniów przedszkoli i szkół podstawowych kl. 1-3 z powiatu wieruszowskiego
 2. Przedszkola mogą reprezentować najwyżej dwaj wykonawcy, natomiast szkoły trzej.
 3. Uczestnikowi może towarzyszyć chórek lub zespół taneczny (maksymalnie trzy osobowy)
 4. Soliści wykonywać będą repertuar „piosenek z bajki”. Wykonawcy mają obowiązek korzystania z własnych podkładów muzycznych wyłącznie na nośnikach CD lub własnego akompaniamentu. Uczestników obowiązywać będzie odpowiednie przebranie.
 5. Organizatorzy zapewniają fortepian, pozostałe instrumenty zapewnia placówka uczestnika konkursu.
 6. Wykonawców oceniać będzie JURY, które po wysłuchaniu wszystkich uczestników uda się na naradę.
 7. Lista laureatów zakwalifikowanych do Galowego Koncertu, będzie ogłoszona przez organizatorów tuż po obradach Jury w godzinach przedpołudniowych. Laureaci mają obowiązek wystąpienia w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Kinie „Słońce” 31 maja o godz. 10:00 (poniedziałek).
 8. Do karty zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są dołączyć informacje na temat autorów tekstu oraz kompozytorów.
 9. Placówki biorące udział w festiwalu mogą zapewnić reprezentację dzieci i uczniów (publiczność) w liczbie 10 osób z każdego ośrodka w dniu przesłuchań konkursowych oraz w liczbie 20 osób w dniu Koncertu Galowego.
 10. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
 11. W czasie trwania festiwalu organizatorzy zapewniają:
  • lunch
  • kompetentne jury
  • profesjonalne nagłośnienie
  • atrakcyjne nagrody
  • seans filmowy w dniu Koncertu Galowego

Postanowienia końcowe:

 1. Do ostatecznej interpretacji regulaminu powołani są jedynie organizatorzy.
 2. Wszelkich informacji o festiwalu udzielają:
  Anna Niesobska – Dyrektor Wieruszowskiego Domu Kultury i Małgorzata Zych, pod nr tel. (062) 78-41-080 oraz Katarzyna Idzikowska Dyrektor Biblioteki Powiatowej i Elżbieta Wierzba pod nr tel.(062)78-31-188.
  Zgłoszenia przyjmowane będą listownie do dn.21 maja 2010 r.na adres :
  Wieruszowski Dom Kultury
  ul. Rynek 8
  98-400 Wieruszów
  z dopiskiem „Piosenka z bajki”
Więcej o: ,

Skip to content