XII Powiatowy Festiwal Piosenki z bajki.

24 maja 2019 r. w Wieruszowskim Domu Kultury o godz.10.00 odbył się XII  Powiatowy Festiwal „Piosenki z bajki”. Ogłoszony został  przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie

Festiwal odbył  się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”  pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego.  Na konkurs wpłynęło 11 zgłoszeń z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.   

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola oraz szkoły podstawowe klasy I-III. Dzieci śpiewały repertuar  bajkowy. Pojawiła się Kaczka-Dziwaczka, Syrenka  oraz  wiele innych bajkowych postaci. Oprócz wspaniałego wykonania, dzieci prezentowały się w kolorowych, bajkowych, strojach.

Wielu wykonawcom towarzyszyły chórki oraz  zespoły choreograficzne, które pokazały się w układach tanecznych  przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie:

  1. Sebastian Sikora – muzyk, dyrygent
  2. Elżbieta Żłobińska  – bibliotekarz, polonista
  3. Karolina Kaźmierczak – pracownik Starostwa Powiatowego w Wieruszowie

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

w  kategorii : Przedszkola

I miejsce  –  Maja Lis

II miejsce –  Pola Bryłka

III miejsce–  Julia Zimoch

Wyróżnienie  – Tymon Małys

w kategorii : Szkoły Podstawowe I-III

I miejsce-  Antonina Biesiadecka

II miejsce– Sandra Polowy

III miejsce- Antonina Kosatka

Wyróżnienie – Julia Siubiak

Nagrody małym gwiazdom wręczał  wicestarosta  Stefan Pietras. Wszystkie dzieci, które brały udział w festiwalu otrzymały dyplomy i upominki. Katarzyna Idzikowska Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w tegoroczny Festiwal. Szczególne słowa podziękowania należą się opiekunom i rodzicom, którzy włożyli dużo serca i pracy w przygotowanie dzieci do występu a także Jakubowi Musiał – akustykowi.

Sponsorem nagród rzeczowych było Starostwo Powiatowe w Wieruszowie oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Skip to content