Wyjazd szkoleniowy do Opola

W dniach 14-15 listopada 2006 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu zorganizowała wyjazd szkoleniowy do Wojewódzkiej Biblioteki w Opolu w ramach zadania “Dokształcanie kadry bibliotecznej z Programu Operacyjnego Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury”.

W szkoleniu brali udział bibliotekarze z województwa łódzkiego. Powiat wieruszowski reprezentowała Elżbieta Wierzba. Przewodnikiem bibliotekarzy po opolskiej ziemi był pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Opolu Piotr Polus. Dyrektor biblioteki Tadeusz Chrobak zapoznał uczestników szkolenia z działalnością placówki. Biblioteka od chwili powstania pełni funkcję biblioteki regionalnej i sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi w województwie opolskim. Bibliotekarze mogli obejrzeć naprawdę wzorcowo działającą bibliotekę wojewódzką oraz zapoznali się z funkcjonowaniem systemu SOWA 2 w formacie MARC 21.

Dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Sztuki biblioteka przejęła i odbudowała Zamek w Rogowie Opolskim i od 1975 roku znalazły tam swe godne miejsce zbiory specjalne i zabytkowe. Bibliotekarze mieli okazję podziwiać stylowe wnętrza zamku. Spędzili miły wieczór i noc w zamkowych pokojach. Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych Mirosława Koćwin zaprezentowała zbiory rogowskiego zamku: starodruki, rękopisy, grafikę zabytkową oraz kartografię zabytkową. Atrakcją było również zwiedzanie biblioteki na zamku w Mosznej a także zwiedzanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Więcej o: , ,

Skip to content