Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

8 kwietnia 2016r bibliotekarze z terenu powiatu wieruszowskiego uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Biblioteki Uniwersyteckiej  w Warszawie. Wyjazd odbył się w ramach szkoleń, które podnoszą kwalifikacje zawodowe pracowników. Bibliotekarze poznali historię zbiorów oraz ideę powstania budynku i elementów łączących tradycję z nowoczesnością. Zapoznali się również z jej nowoczesną formą usług i informacji świadczonych w oparciu o nowe technologie komputerowe, ciekawą aranżacją wnętrz bibliotecznych, magazynowaniem. Biblioteka obsługuje społeczność akademicką i pracowników naukowych UW ale pełni też funkcję biblioteki publicznej i każdy, kto ukończył 16 lat może na miejscu skorzystać ze zbiorów. Biblioteka jest także wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia techniczne, pozwalające udostępniać zbiory osobom niepełnosprawnym. Bibliotekarze mieli również okazję zapoznać się z niezwykle cennymi zbiorami Gabinetu Zbiorów Muzycznych, dzięki Kierownikowi Piotrowi Maculewiczowi.

Przy okazji pobytu w Warszawie bibliotekarze odwiedzili również Centrum Nauki Kopernik. Wyjazdy szkoleniowe pozwalają zapoznać się z nowoczesnymi formami usług świadczonych w oparciu o nowe technologie, z różnorodnymi formami pracy z czytelnikiem w różnych typach bibliotek oraz dają możliwość zapoznania się z nowoczesną aranżację wnętrz bibliotecznych. Wspólna wymiana doświadczeń przyczynia się do podnoszenia standardów usług bibliotecznych. Wyjazdy do innych bibliotek mają wielkie znaczenie dla rozwoju zawodowego pracowników: pozwalają na poszerzenie horyzontów oraz poznanie sposobów i warunków pracy innych bibliotek.

Więcej o:

Skip to content