Wydanie przewodnika krajoznawczo turystycznego oraz odsłonięcie plenerowej tablicy informacyjnej o atrakcjach turystycznych w gminie Galewice.

W miniony piątek uroczystym podsumowaniem Grupa młodzieży realizująca projekt pod nazwą „Krajoznawczo odkrywamy region” od stycznia do października 2020 roku, w ramach programu „Równać Szanse” zakończyła działania projektowe. Na jego realizacje pozyskano środki z “Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności” i ,”Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży”. Celem projektu było poznanie lokalnego środowiska, nabycie umiejętności pracy w grupie, nawiązanie nowych relacji społecznych oraz aktywny udział w promocji regionu. Wydanie ponad stustronicowego przewodnika oraz zaprojektowanie tablicy turystyczno-krajoznawczej było efektem j samodzielnej pracy młodzieży. Dodatkowo zaprojektowała ona 23-kilometrowy szlak rowerowy wokół Galewic. W czasie realizacji wzięla udział w warsztatach obsługi programów Photoshop i Corel. Pojechala również do Krakowa, gdzie zwiedziliła wystawy fotograficzne, Muzeum Fotografii oraz wiele innych ciekawych miejsc w tym mieście. W ramach projektu młodzież zebrała informacje na temat gminy Galewice, dotarła do materiałów źródłowych oraz zwiedzilła każdy jej zakątek, by opracować szczegółową dokumentację fotograficzną do przewodnika. Pomysłodawcą projektu był Rafał Dąbik, a koordynatorem Katarzyna Idzikowska. Projekt zakończono podsumowaniem w dworze Czapskich w Galewicach, na który przybył wójt gminy – Piotr Kołodziej, przewodniczący rady gminy – Jerzy Karsznia oraz Piotr Kowalczyk – członek zarządu powiatu w Wieruszowie. Projekt realizowany był przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie i współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach, który udostępnił pomieszczenia na spotkania. Jak mówi młodzież praca nad projektem była dla nich wspaniałą przygodą i otworzyła ich na nowe doświadczenia. Trudne sytuacje nauczyły radzenia sobie z problemami życia codziennego oraz nieustannego dążenia do wyznaczonych celów.

Skip to content