Wielkanocna Księga zwyczajów i tradycji

Regulamin
Powiatowego Konkursu pn.:
“Wielkanocna księga zwyczajów i tradycji”

Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Współorganizatorzy: gminne biblioteki publiczne powiatu wieruszowskiego

Koło Gospodyń Wiejskich w Łubnicach,

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Rejon w Wieruszowie

Patronat honorowy: Starosta Wieruszowski

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci historią swoich przodków, kultywowanie zwyczajów i tradycji minionych pokoleń oraz refleksja nad swoim miejscem zamieszkania a także edukacja w zakresie obyczajów i tradycji wielkanocnych.

Uczestnicy: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego.

Termin przebiegu konkursu:

Termin składania prac – do 25 marca 2011r. w macierzystych bibliotekach gminnych. Rozstrzygnięcie I etapu w bibliotekach gminnych – 31.03.2011 r.

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w drugim tygodniu kwietnia, na organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich śniadaniu wielkanocnym w Łubnicach. O dokładnej dacie poinformujemy w późniejszym terminie.

Założenia ogólne

 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w bibliotekach gminnych.
 • Pierwszy etap konkursu odbędzie się na szczeblu gminy.
 • Protokoły z przeprowadzonych eliminacji gminnych wraz z pracami trzech finalistów z każdej biblioteki przekazane zostaną do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.
 • Dyrektor PBP powoła Komisję Konkursową, odpowiedzialną za przeprowadzenie II etapu konkursu.

Zadania uczestników:

 • Zadaniem uczestnika jest własnoręczne wykonanie księgi zwyczajów i tradycji wielkanocnych.
 • Każda praca biorąca udział w konkursie musi posiadać: okładkę, stronę tytułową, sklejony lub zszyty grzbiet. Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania.
 • Praca powinna zawierać opisy lub wywiady z mieszkańcami gminy, dotyczące zwyczajów i tradycji związanych z okresem wielkanocnym (Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień, Lany Poniedziałek, potrawy wielkanocne, śniadanie wielkanocne, święconka, pisanka wielkanocna, itp.) kultywowanych w jego miejscowości, rodzinie i domu.
 • Praca może być wzbogacona starymi fotografiami, przepisami kulinarnymi, opisem święconki, opisami wróżb, ilustracjami, itp.
 • Prace należy złożyć w macierzystej bibliotece gminnej.
 • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie powiatowym „Wielkanocna księga zwyczajów i tradycji”.

Podsumowanie konkursu:

 • Trzy najlepsze prace wyłonione na szczeblu gminnym zostaną zgłoszone do II etapu na szczeblu powiatowym, gdzie komisja powołana przez organizatora wyłoni laureatów.
 • Głównym kryterium oceny prac będą: Oryginalność ujęcia, poprawność językowa oraz walory artystyczne i estetyczne.
 • Laureaci i osoby wyróżnione zostaną poinformowani pisemnie.
 • Autorzy najwyżej ocenionych prac w II etapie otrzymają nagrody rzeczowe i wezmą udział w śniadaniu wielkanocnym organizowanym przez Koło Gospodyń wiejskich w Łubnicach.

Pliki do pobrania:

Więcej o: , , , , , , ,

Skip to content