VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w powiecie wieruszowskim

Od wielu już lat prowadzona jest w całej Polsce kampania Cała Polska czyta dzieciom. Hasło kampanii brzmi: “Czytaj swojemu dziecku 20 minut dziennie”.
Głównym organizatorem kampanii “Cała Polska czyta dzieciom” jest Fundacja ABCXXI propagująca głośne czytanie dzieciom, jako doskonały sposób na nawiązanie z nimi kontaktu, podniesienie ich możliwości intelektualnych, wyrobienie w dzieciach nawyku czytania. Do tej wspaniałej kampanii jak co roku włączyła się również Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie.

Do wspólnego czytania dzieciom zaprosiła przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Policji i Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego oraz Wieruszowskiego Domu Kultury. Wszyscy bardzo chętnie zgodzili się poczytać naszym milusińskim. W wieruszowskich szkołach, przedszkolach, świetlicach, szkołach i bibliotekach odbyły się imprezy czytelnicze dla dzieci, konkursy literackie i plastyczne, inscenizacje, wystawy. W to doroczne święto czytania włączyli się ludzie różnych zawodów i środowisk: radni, nauczyciele, dziennikarze, bibliotekarze.

Tydzień Czytania w powiecie wieruszowskim rozpoczął się 2 czerwca br. Festiwalem pn.: “Piosenki z bajki”, nad którym honorowy patronat objęła Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom oraz Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. W koncercie galowym wystąpili uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki z powiatu wieruszowskiego, którzy zakwalifikowali się do finału imprezy. Złożono również podziękowania wszystkim, którzy chętnie włączają się do akcji głośnego czytania.

3 czerwca 2009 – Szkoła Podstawowa nr 1 im.Janusz Korczaka w Wieruszowie

3 czerwca br. przed szkolną, dziecięcą publicznością w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie oraz w Oddziale Szkoły Podstawowej nr 1 wystąpili sami włodarze naszego powiatu Starosta Andrzej Szymanek oraz Sekretarz Powiatu Stefan Pietras, a także przedstawicielka Urzędu Miejskiego Anna Niełacna oraz Małgorzata Zych pracownik Wieruszowskiego Domu Kultury. Nie zabrakło również służb mundurowych. Policję reprezentował Rafał Zych a straż pożarną sam komendant Waldemar Kopacki oraz jedyna kobieta w mundurze Beata Starzyk-Jakubowicz. Czytała również pani Katarzyna Idzikowska dyrektor Powiatowej biblioteki Publicznej. Wszystkie dzieci z zainteresowaniem słuchały wierszy w wykonaniu tak znakomitych gości. Dzieci w podziękowaniu przygotowały dla gości własnoręcznie wykonane prezenty. Na zakończenie całej imprezy uczniowie otrzymali od gości koszyk smakołyków. W szkole, nad całą imprezą, czuwała pani Beata Łuczak nauczycielka klas I-III oraz pani dyrektor SP nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie Beata Piekielna.

4 czerwca 2009 – Szkoła Podstawowa w Radostowie

4 czerwca br. Szkoła Podstawowa w Radostowie zorganizowała święto czytania w swoich murach. Uczniowie wszystkich klas przygotowały krótkie inscenizacje związane z czytaniem i książką. Uczniom czytali również zaproszeni goście min. pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy przeczytali najwięcej książek w roku szkolnym 2008/2009. Nad całością imprezy czuwała bibliotekarka szkolna Walentyna Olejnik.

5 czerwca 2009 – Samorządowe Przedszkole nr 1 i Samorządowe Przedszkole nr 3 w Wieruszowie

5 czerwca br. głośne czytanie odbyło się w wieruszowskich przedszkolach: w Samorządowym Przedszkolu nr 1 oraz w Samorządowym Przedszkolu nr 3. Przed dziecięcą publicznością wystąpili policjanci Jerzy Nowojewski i Radosław Szkudlarek, strażak Dariusz Górecki, Marzena Ociepa i Anna Niełacna przedstawicielki Urzędu Miejskiego oraz Elżbieta Wierzba i Katarzyna Idzikowska – pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Wszystkie dzieci z zainteresowaniem słuchały wierszy znanych poetów polskich w wykonaniu tak znakomitych gości. Przygotowały także dla gości własnoręcznie wykonane prezenty. Na zakończenie imprezy goście rozdali dzieciom słodkie niespodzianki.

W sobotę 7 czerwca w Powiatowej Bibliotece Publicznej czytali dzieciom bibliotekarze.

8 czerwca 2009 – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

8 czerwca br. Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprosiła na głośne czytanie klasę V d wraz z wychowawczynią Renatą Ziętarą. Dzieci miały okazję zapoznać się z książeczkami napisanymi przez ich koleżanki i kolegów, biorącymi udział w czytelniczych konkursach powiatowych i wysłuchać wymyślonych baśni i legend.

Warto również zaznaczyć, że do tej ogólnopolskiej kampanii włączyły się także biblioteki z całego naszego powiatu. Nad całością imprez czuwała Elżbieta Wierzba koordynator wojewódzki kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Więcej o: , , , ,

Skip to content