VII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Organizatorem kampanii “Cała Polska czyta dzieciom” jest Fundacja ABCXXI propagująca głośne czytanie dzieciom, jako doskonały sposób na nawiązanie z nimi kontaktu, podniesienie ich możliwości intelektualnych, wyrobienie w dzieciach nawyku czytania.

– Chodzi o rozwój emocjonalny dziecka, zdrowy, pełny rozwój jego osoby –podkreśla Prezes fundacji Irena Kuźmińska.
VII OTCD trwał od 1 do 8 czerwca. W akcji uczestniczyło ponad 2400 koordynatorów i liderów kampanii w całym kraju, a także ponad 3200 “Czytających Szkół” i “Czytających Przedszkoli”. Podczas tego tygodnia znane osobistości lokalne – przedstawiciele władz, aktorzy, dziennikarze – czytają dzieciom podczas imprez i festynów.

Hasło kampanii prowadzonej od kilku lat brzmi: “Czytaj swojemu dziecku 20 minut dziennie”. Do tej wspaniałej kampanii jak co roku włączyła się również Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie. Do wspólnego czytania dzieciom zaprosiła przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Policji i Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego oraz Wieruszowskiego Domu Kultury. Wszyscy bardzo chętnie zgodzili się poczytać naszym milusińskim.

W wieruszowskich szkołach, przedszkolach, świetlicach, szkołach i bibliotekach odbyły się imprezy czytelnicze dla dzieci, konkursy literackie i plastyczne, inscenizacje, wystawy. W to doroczne święto czytania włączyli się ludzie różnych zawodów i środowisk: radni, księża, nauczyciele, dziennikarze, bibliotekarze.

Tydzień Czytania rozpoczął się 2 czerwca br. Festiwalem pn.: “Piosenki z bajki”, nad którym honorowy patronat objęła Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. W koncercie galowym wystąpili uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki powiatu wieruszowskiego, którzy zakwalifikowali się do finału imprezy. Złożono również podziękowania wszystkim, którzy chętnie włączają się do akcji głośnego czytania.

3 czerwca br. przed szkolną, dziecięcą publicznością w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie oraz w Oddziale Szkoły Podstawowej nr 1 wystąpili sami włodarze naszego powiatu Starosta Andrzej Szymanek oraz Wicestarosta Mirosław Urbaś, Sekretarz Powiatu Stefan Pietras oraz Członek Zarządu Powiatu Józef Wróbel, a także przedstawicielka Urzędu Miejskiego Marzena Ociepa i Małgorzata Zych pracownik Wieruszowskiego Domu Kultury. Nie zabrakło również służb mundurowych. Policję reprezentował Paweł Gnych a straż pożarną Dariusz Górecki. Wszystkie dzieci z zainteresowaniem słuchały wierszy w wykonaniu tak znakomitych gości. Dzieci w podziękowaniu przygotowały dla gości własnoręcznie wykonane prezenty i medale. Na zakończenie całej imprezy uczniowie otrzymali od gości koszyk smakołyków. W szkole, nad całą imprezą, czuwała pani Beata Łuczak nauczycielka klas I-III.

4 czerwca br. Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprosiła na głośne czytanie klasę IV d wraz z wychowawczynią Małgorzatą Pomorską. Dzieci miały okazję zapoznać się z książeczkami napisanymi przez ich koleżanki i kolegów, biorącymi udział w czytelniczych konkursach powiatowych i wysłuchać wymyślonych baśni i legend.

5 czerwca br. w OSP w Łubnicach w ramach Kampanii Cała Polska czyta dzieciom odbył się finał Powiatowego Konkursu Czytelniczego pn.: „Dawno, dawno temu… czyli legenda o mojej miejscowości”. Organizatorem imprezy była Powiatowa Biblioteka Powiatowa w Wieruszowie przy współpracy bibliotek gminnych.

6 czerwca br. głośne czytanie odbyło się w wieruszowskich przedszkolach: w Samorządowym Przedszkolu nr 1 oraz w Samorządowym Przedszkolu nr 3. Przed dziecięcą publicznością wystąpili policjanci Jerzy Nowojewski i Adam Maryjański, strażak Jarosław Światłowski, Marzena Ociepa przedstawicielka Urzędu Miejskiego oraz Elżbieta Wierzba pracownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Wszystkie dzieci z zainteresowaniem słuchały wierszy znanych poetów polskich w wykonaniu tak znakomitych gości. Przygotowały także dla gości własnoręcznie wykonane prezenty. Na zakończenie imprezy goście rozdali dzieciom słodkie niespodzianki.
W sobotę 7 czerwca w Powiatowej Bibliotece Publicznej czytali dzieciom bibliotekarze.

Zobacz zdjęcia z VII. Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

Warto również zaznaczyć, że do tej ogólnopolskiej kampanii włączyły się również biblioteki z całego naszego powiatu. Nad całością imprez czuwała Elżbieta Wierzba koordynator kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Więcej o: ,

Skip to content