VI Powiatowy Festiwal pn. „Piosenki z bajki” – Koncert galowy

4 czerwca 2013r w Wieruszowskim Domu Kultury odbył się jubileuszowy koncert galowy VI Powiatowego Festiwalu pn. „Piosenki z bajki” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego oraz Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Festiwal ogłoszony został przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i Wieruszowski Dom Kultury.

Celem konkursu było: wyłonienie talentów muzycznych, młodych mieszkańców powiatu oraz popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Adresatami konkursu byli: przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.

Galę prowadziły Małgorzata Zych z Wieruszowskiego Domu Kultury oraz Elżbieta Dąbrowska – Koordynator Wojewódzki Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.

Na konkurs wpłynęło 20 zgłoszeń z 5 przedszkoli i 9 ze szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego.

Przedszkola

 Gmina Czastary: Przedszkole w Czastarach

 Gmina Galewice: Oddział przedszkolny SP w Niwiskach

 Gmina Lututów: Przedszkole w Lututowie

 Gmina Wieruszów Przedszkole nr 1 w Wieruszowie oraz Przedszkole nr 3 w Wieruszowie

Szkoły Podstawowe

 Gmina Wieruszów: SP nr 1 im J. Korczaka w Wieruszowie , SP nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wieruszowie SP w Wyszanowie , SP w Pieczyskach

 Gmina Lututów: SP w Lututowie

 Gmina Czastary: SP w Czastarach,

 Gmina Galewice SP w Niwiskach

 Gmina Sokolniki: SP w Sokolnikach

 Gmina Łubnice SP w Łubnicach

Do finału zakwalifikowało się 11 dzieci.

Piosenki oceniała komisja konkursowa w składzie:

1. Henryka Mikołajczyk- nauczyciel muzyki

2. Marcin Sobczak – nauczyciel muzyki

3. Marcin Ostrycharz – animator kultury

 

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

w kategorii przedszkola

Nagrodę Główną – Statuetkę Złotego Klucza Wiolinowego I miejsce Marysia Brożyna Przedszkole w Galewicach

I miejsce – Julita Okoń Przedszkole nr 3 w Wieruszowie

II miejsce– Julia Biedal Przedszkole w Czastarach

III miejsce – Natalia Tyczka Przedszkole w Lututowie

Wyróżnienia Martyna Kaleta Przedszkole w Galewicach

 

W kategorii Szkoły Podstawowe I-III

 Nagrodę Główna – Statuetkę Złotego Klucza Wiolinowego –Zuzanna Bartoszek SP w Lututowie

I miejsce- Martyna DomalSP nr 1 im J. Korczaka w Wieruszowie

 II miejsce Delfina Kozłowska SP w Niwiskach

 III miejsce Amelia Michalczyk SP nr 2 im Marszałka J. Piłsudskiego w Wieruszowie

 Wyróżnienia Karolina Pluskota SP w Czastarach

 Nagroda Specjalna Julia Pastusiak SP w Łubnicach

  

Nagrody małym gwiazdom wręczał Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek oraz Burmistrz Wieruszowa Bogdan Nawrocki. Poza nagrodami konkursowymi Nagrodę Burmistrza otrzymała Julia Pastusiak natomiast nagrodę Dyrektora Wieruszowskiego Domu Kultury Martyna Domal.

Wszystkie dzieci, które brały udział w festiwalu otrzymały nagrody. Katarzyna Idzikowska Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się się w tegoroczny Festiwal min. Starostwu Powiatowemu w Wieruszowie, Urzędowi Miejskiemu w Wieruszowie, dyrektorom przedszkoli i szkół, Szczególne słowa podziękowania należą się opiekunom i rodzicom, którzy włożyli dużo serca i pracy w przygotowanie dzieci do występu. Wszystkich olśniły przepiękne, bajkowe kreacje małych gwiazd, pomysłowe scenografie a także układy choreograficzne Podziękowania dla Teresy Gaj, Marleny Bak, Magdaleny Musiał, Romany Szudlarek, Anety. Kurzyńskiej , Małgorzaty Matuszewskiej, Elżbiety Konieczyńskiej , Lidii Tomczyk, Renaty Mielczarek , Gabrieli Siwik, , Elwiry Szewczyk, Agnieszki Owczarskiej, Marzeny Sokołowskiej, Anny Bełzy, Karoliny Banach, Edyty Jamrozińskiej, Danuty Witczak, Agaty Winkowskiej. Organizatorzy dziękują także Kubie Musiał akustykowi z Wieruszowskiego Domu Kultury, który czuwał nad techniczną stroną Festiwalu

Z racji tego, iż rok 2013 jest Rokiem Juliana Tuwima, nie zabrakło akcentu tuwimowskiego Grupa teatralna „Pajacyk”przy Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie pod kierownictwem Katarzyny Miś-Prokop. przedstawiła dla dzieci innowacyjne wykonanie znanego i lubianego wiersza Juliana Tuwima pt.: „Rzepka” . Wszyscy wspaniale się bawili. Organizatorzy zapraszają dzieci do wzięcia udziału za rok.

Sponsorem nagród rzeczowych było Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Wieruszowski Dom Kultury, Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Burmistrz Wieruszowa.

Więcej o: , , ,

Skip to content