Tydzień Bibliotek 7-13 maja 2007

Ogólna charakterystyka programu w ramach Tygodnia Bibliotek 7-13 maja 2007

Miejsce i termin realizacji: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie.

Formy lokalnej promocji: Informacja w lokalnej prasie, lokalnej rozgłośni radiowej radia SUD, na stronie internetowej biblioteki, na plakatach informacyjnych.

Patronat: Starosta Wieruszowski.

Zasadniczym celem Tygodnia Bibliotek 2007 będzie ukazanie mieszkańcom powiatu wieruszowskiego biblioteki jako nowoczesnego centrum informacyjnego, w którym każdy może skorzystać z księgozbioru i Internetu oraz uzyskać informacje na interesujący go temat.

Dzień pierwszy – 7.05.2007- godz. 10.00

 • Dzień pod hasłem: „Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie biblioteką XXI wieku”
 • Otwarcie wystawy – celem wystawy będzie przybliżenie mieszkańcom powiatu wieruszowskiego działalności biblioteki na przestrzeni 5 lat – od początku jej samodzielnego funkcjonowania.

Godz. 12.00-18.00

 • Dzień pod hasłem: „Drzwi otwarte” – celem drzwi otwartych będzie propagowanie wiadomości o informacyjnej, społecznej, edukacyjnej i kulturotwórczej roli biblioteki, jej różnorodnej ofercie usługowej, przybliżenie mieszkańcom jej wizerunku jako nowoczesnego centrum informacyjnego.

Dzień drugi – 8.05.2007

Dzień pod hasłem: „Biblioteki rola taka by zachęcić przedszkolaka” – cykl spotkań z najmłodszymi mieszkańcami – przedszkolakami. W programie m.in.:

 • Magiczny świat Książkolandii- konkurs plastyczny
 • Skąd się biorą książki? – pogadanka
 • Co to jest biblioteka?- pogadanka
 • Konkursy i qizy dla najmłodszych z nagrodami
 • Głośne czytanie ulubionych książek przedszkolaków
 • Gry i zabawy.

Dzień trzeci – 9.05.2007

Dzień pod hasłem: „Podstawówka w bibliotece” – cykl spotkań z uczniami szkoły podstawowej. W programie m.in.:

 • Wystawa książeczek własnoręcznie napisanych i wykonanych przez dzieci ze szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego.
 • Z królem Maciusiem w bibliotece” Impreza czytelnicza z udziałem klasy III.
 • Od tabliczki do książki – lekcja biblioteczna.
 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem: „Biblioteka XXI wieku”.

Dzień czwarty – 10.05.2007

Dzień pod hasłem: „To rzecz oczywista – bibliotekę odwiedza gimnazjalista” – cykl spotkań z gimnazjalistami. W programie m.in.:

 • Nowoczesne sposoby wyszukiwania informacji-warsztaty.
 • Jak szukać by znaleźć-lekcja biblioteczna.
 • Biblioteka od kuchni – gimnazjaliści w roli bibliotekarzy.
 • Od tabliczki do książki- lekcja biblioteczna.

Dzień piąty – 11.05. 2007

Dzień pod hasłem: „Młodzież w bibliotece” – cykl spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. W programie m.in.:

 • Biblioteka – nowoczesne centrum informacji – lekcja biblioteczna.
 • Internet- kopalnia wiedzy czy kopalnia śmieci? – warsztaty.
 • Jak odnaleźć się w labiryntach bibliotek uczelnianych? – lekcja przygotowująca przyszłych studentów do korzystania z bibliotek uniwersyteckich.

Dzień szósty – 12.05.2007- dzień pod hasłem: „Biblioteka przyjazna mieszkańcom”

Godz. 10.00 – 14.00

 • Co wiesz o swoim powiecie- prezentacja materiałów regionalnych.
 • Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki- prezentacja szlaków turystycznych powiatu.
 • Świat książki mówionej- prezentacja zbiorów.

W ramach Tygodnia zapraszamy w dniach 7 – 11 maja w godzinach od 10.00 do 16.00 do biblioteki na kiermasz książek używanych.

Od 7.05 do 12.05 zapraszamy także wszystkich dłużników – jest szansa by oddać książki nie płacąc kary za ich przetrzymanie.

Podczas Tygodnia Bibliotek czytelnicy mają okazję skorzystania z Internetu nieodpłatnie.

Podczas Tygodnia Bibliotek będą miały również miejsce spotkania integracyjne z grupami osób niepełnosprawnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Więcej o:

Skip to content