“TWARZE POWIATU WIERUSZOWSKIEGO”-dotacja przyznana.


W październiku 2018 r. został zakończony nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2018.Łącznie wpłynęło 286 projektów od organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury i nieformalnych grup dorosłych.


Decyzją Komisji Ekspertów dofinansowano 108 projektów. Wśród zakwalifikowanych wniosków znalazła się nasza biblioteka.

W ramach przyznanej dotacji w lutym 2019 r. rozpoczynamy realizację projektu “TWARZE POWIATU WIERUSZOWSKIEGO”.


Skip to content