Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w bibliotece

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać bezpośrednio w bibliotekach nowe przepisy unijne w sprawie ochrony danych osobowych.
W dniu 26 lutego 2018 roku w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu wieruszowskiego, dotyczące zagadnień ochrony danych osobowych. Szkolenie miało na celu przygotowanie osób pracujących z danymi osobowymi do obowiązków wynikających z nowych przepisów.

Podczas spotkania omówiono min.: podstawy prawne do przetwarzania danych w bibliotece, obowiązki administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, ochrona wizerunku oraz zagadnienia karnoprawne w zakresie ochrony danych. Szkolenie przeprowadził Arkadiusz Zarębski.

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Więcej o: ,

Skip to content