Święto Bibliotekarzy

W dniu 13 maja 2010 r. w Kawiarence Artystycznej Wieruszowskiego Domu Kultury miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu wieruszowskiego oraz zaproszeni goście. Wśród nich był Andrzej Szymanek Starosta Wieruszowski. Na ręce pani dyrektor Katarzyny Idzikowskiej Starosta Wieruszowski złożył wszystkim bibliotekarkom życzenia z okazji ich święta i przekazał listy gratulacyjne.

Dzień Bibliotekarza był także okazją do podsumowania działalności bibliotek publicznych powiatu wieruszowskiego. Warto może przypomnieć, że na terenie powiatu działa aktualnie 1 biblioteka Powiatowa, 1 biblioteka miejsko-gminna, 6 bibliotek gminnych oraz 17 filii bibliotecznych, których głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

Po części oficjalnej, dla bibliotekarzy zaśpiewały dzieci ze Studia Piosenki, działającym przy Wieruszowskim Domu Kultury.

Więcej o: , ,

Skip to content