Spotkanie bibliotekarzy w PBP w Wieruszowie

17 listopada 2011 r w siedzibie biblioteki miało miejsce spotkanie bibliotekarzy powiatu wieruszowskiego. Spotkanie w głównej mierze dotyczyło nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nowa ustawa dostępna jest na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112071230


Istotnym tematem było również zagadnienie kontroli zarządczej w instytucjach kultury. Spotkanie prowadziła Katarzyna Idzikowska.
Wartą polecenia książką dla bibliotekarzy, która dotyczy tematu nowelizacji ustawy jest: Wieczorek Piotr, Nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej, Sieradz: Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, 2011.

Więcej o: ,

Skip to content