Spotkanie bibliotekarzy

Spotkanie bibliotekarzy

W dniu 27 lutego 2017 r. w siedzibie PBP w Wieruszowie miało miejsce spotkanie bibliotekarzy gminnych bibliotek publicznych z terenu powiatu wieruszowskiego. Głównym tematem spotkania była prezentacja działalności gminnych bibliotek publicznych powiatu wieruszowskiego za rok 2016 przedstawiona przez Katarzynę Idzikowską dyrektor PBP w Wieruszowie oraz prezentacja działalności kulturalno-oświatowej i edukacyjnej gminnych bibliotek publicznych za rok 2016 przedstawiona przez Elżbietę Dąbrowską. Głos zabrała również Aneta Możdżanowska dyrektor MGBP w Wieruszowie, która omówiła program obsługi wypożyczalni SOWA, zwracając uwagę na wiele przydatnych funkcji tego programu, które znacznie ułatwiają pracę bibliotekarzy.

Spotkanie bibliotekarzy

Spotkanie bibliotekarzy

Więcej o: ,

Skip to content