Seminarium “Przyszłość jest Kobietą. Kobiety w zarządzaniu i determinanty ich sukcesów”

W seminarium „Przyszłość jest Kobietą. Kobiety w zarządzaniu i determinanty ich sukcesów” , które odbyło się 30 listopada br. w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu uczestniczyła Elżbieta Wierzba. Seminarium było organizowane w ramach zadania publicznego pt. „Przyszłość jest Kobietą”, realizowanego w ramach Konkursu Dotacji – „Fundusze strukturalne na poziomie NSS”, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Celem seminarium było upowszechnienie wyników projektu oraz promocja publikacji pt. „Kobiety w zarządzaniu i uwarunkowania ich sukcesów”, zawierającej wyniki badań pt. „Kobiety w zarządzaniu”, przeprowadzonych na 400 kobietach menedżerach wyższego i średniego szczebla z terenu całej Polski. Program seminarium obejmował prezentację wyników badań oraz  debatę na temat „Kobiety w zarządzaniu – równe prawa i kompetencje, nierówne szanse”, którą poprowadziła autorka publikacji dr inż. Teresa Kupczyk.

Publikacja zwraca uwagę na równe szanse i traktowanie kobiet i mężczyzn, co przyczynia się do złagodzenia problemu nierówności szans kobiet w zarządzaniu w Polsce , ich niskiej wiary w siebie i samooceny,  oraz braku przekonania o możliwości awansu na równi z mężczyznami.

Więcej o: , , ,

Skip to content