Scenariusz inscenizacji historycznych w ramach projektu Spotkania z przeszłością

S C E N A R I U SZ     I N S C E N I Z A C J I

BOLESŁAWIEC dnia 07-08.2015 r

Inscenizacja w dniu 07.11.

Po Mszy oddział powstańczy udaje się na rynek miejscowości. Z uwagi na wieczorna godzinę oddział porusza się oświetlony pochodniami.


Scena 1 Oddział przybywa na rynek i formuje się w dwu szeregu. Z grona mieszkańców do powitania występuje wójt ,wraz z weteranem poprzednich walk wyzwoleńczych.


Scena 2 Dowódca ze wzruszeniem przyjmuje te wyrazy oddania ojczyźnie ,z szeregów powstańczych rozlegają się wiwaty na cześć mieszkańców tak zacnego grodu.


Scena 3 Święcenie broni. Na komendę dowódcy strzelcy składają broń,kosynierzy prezentują kosy. Obecny ksiądz święci broń która użyta zostanie w walce o oswobodzenie ojczyzny.


Scena 4 Pożegnanie oddziału. Wiedząc,że dla wielu z powstańców może to być ostatnia chwila spędzona z bliskimi dowódca zezwala na pożegnanie bliskich. Powstańcy żegnają bliskich słychać płacz i lamenty.


Scena 5 Rozstanie. Niestety czas rozstania nadszedł dowódca formuje oddział i wyrusza by walczyć za ojczyznę. Za oddziałem poruszają się bliscy,którzy są pocieszani przez powstańców.

Inscenizacja w dniu 08.11. 2015 godz 14.00 miejsce Bolesławiec plaża przy zalewie

Lektor krótko omawia sytuacje która rozegra się za chwilę przed oczami widzów. Informuje ,że Bolesławiec tak jak i cały Powiat Wieluński był w roku 1863 rejonem nadgranicznym. Z uwagi na powyższe wykorzystywany był do przemytu broni i innego zaopatrzenia dla Powstania.

Scena 1. Przez granicę przekrada się spora grupa „przemytników” którzy niosą zaopatrzenie i broń dla oddziału który ma wkrótce nadejść w te rejony. Niestety ruch przemytników zaobserwował konfident ,który powiadamia oddział rosyjski. Na przemytników zorganizowana jest zasadzka. W wyniku zasadzki przemycający wpadają w ręce moskali. Rozpoczynają się brutalne przesłuchania. Chwilowe zamieszanie wykorzystuje młody chłopak ,któremu udaje się zbiec i powiadomić powstańców o zaistniałej sytuacji.


Scena 2. Odbicie więźniów. Dowódca powstańczy postanawia odbić więźniów i cenny ładunek przez nich przeniesiony. Oddział formuje się i wyrusza do walki. Na zaskoczonych moskali pierwsi atakują strzelcy .Rosjanie są zaskoczeni lecz jest to stary bitny żołnierz,który przyjmuje walkę. Zamieszanie wykorzystują więźniowie którzy rozbiegają się w różnych kierunkach. Trwa walka ogniowa .By przechylić szale zwycięstwa dowódca powstańczy nakazuje kosynierom atak na pozycje rosyjskie. Ten brawurowy atak powoduje paniczna ucieczkę Rosjan. Z ukrycia wychodzą cywile , którzy wraz z powstańcami świętują zwycięstwo.


Scena 3. Kontratak Rosjan. Jednak ta sytuacja nie trwa długo moskale otrzymują posiłki w tym armatę. Ponownie rozpoczyna się walka. Tym jednak razem przewaga ogniowa jest po stronie Rosyjskiej. Kilkakrotne ataki kosynierów załamują się. Oddział powstańczy walcząc wycofuje się. Triumfują Rosjanie, którzy znęcają się nad rannymi powstańcami i ludnością cywilna miejscowości.

Czas inscenizacji ok 60 minut.

 

scen-zdj

Więcej o: ,

Skip to content