Ruszamy z nowym projektem Młodzieżowa strefa spotkań.

Nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie na projekt Młodzieżowa strefa spotkań w ramach programu Równać Szanse. Celem projektu jest zaangażowanie w działania lokalnego środowiska przez stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej , nawiązanie relacji społecznych oraz aktywny udział młodzieży w w promocji swojej gminy.

Głównym tematem projektu jest stworzenie strefy spotkań dla młodzieży, zorganizowanie cyklu wydarzeń w strefie: spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, koncert , pogadanki itp. oraz wydanie publikacji dla młodzieży. Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat, która w okresie od lutego do lipca zaprojektuje, zbuduje i urządzi młodzieżową strefę spotkań.

W ramach projektu dla młodzieży przewidziane są warsztaty z projektowania, z zakresu promocji i reklamy , wyjazd studyjny oraz wiele innych ciekawych zajęć. zapraszamy zainteresowaną młodzież do zgłaszania się do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie do pani Katarzyny Idzikowskiej, która jest koordynatorem projektu. Projekt rusza już w lutym.

Skip to content