Rozstrzygniecie V Powiatowego Konkursu Poetyckiego im.Władysława Sebyły

26 kwietnia 2017 w Kawiarence Artystycznej Wieruszowskiego Domu Kultury, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie V Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Wieruszowski. Podczas rozdania nagród obecni byli między innymi Stefan Pietras Sekretarz Powiatu, członkowie komisji konkursowej, Bogusław Kurzyński dyrektor Wieruszowskiego Domu Kultury,  przedstawiciele mediów, oraz opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie. Uroczystość poprowadziła Katarzyna Idzikowska Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Słowo wstępne o Władysławie Sebyle wygłosił członek  Towarzystwa Historycznego im. Szembeków  Eugeniusz Pakuła W imieniu komisji głos zabrała Jadwiga Tomalkiewicz. Kolejnym punktem programu było odczytanie protokołu z rozstrzygnięcia konkursu.      

Celem konkursu było: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywnej twórczości w dziedzinie poezji, wyszukanie i promocja młodych poetów; zachęcanie młodzieży do uprawiania własnej twórczości poetyckiej. Adresatami konkursu byli uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu było nadesłanie maksimum 3 wierszy, w trzech egzemplarzach, opatrzonych dowolnie wybranym godłem. Tematyka wierszy była dowolna. Nagrodą specjalną jurorzy nagrodzili wiersz związany tematycznie z walką Polaków i odzyskaniem niepodległości.

 

 

Na konkurs  swoje wiersze nadesłało 19 uczniów ze  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z  terenu powiatu wieruszowskiego

Gmina Wieruszów:

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

Gmina Sokolniki:

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach
Gimnazjum Pod Starym Dębem w Walichnowach

Gmina Łubnice:

 Publiczne Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach

Gmina Lututów

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie

Prace oceniał komisja konkursowa w składzie:

  1. Jadwiga Tomalkiewicz – przewodnicząca jury
  2. Elżbieta Żłobińska  – bibliotekarz, polonistka
  3. Irena Kowalczyk– bibliotekarz
  4. Eugeniusz Pakuła – Towarzystwo Historyczne im Szembeków

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce  – Marta Taras „Drogi do niepodległości”

II miejsce- Natalia Semba „Niepodległość” 

II miejsce  –  Maria Połomska  „Za..”

III miejsce –  Weronika Matuszek  „Las”

Wyróżnienia:

Julia Górecka „Miłość”

Anna Drobina  „Płyń Życie, płyń” 

Kinga Jagielska  „Wiosna”

Wyróżnienie Jadwigi Tomalkiewicz

Julia Rutkowska „Bądź moim wierszem”

Wyróżnienie Towarzystwa Historycznego im. Szembeków

 Aleksandra Walczak – „Wiosna”

Estera Pazek – „Mama”

Nagroda Specjalna

Julia Michalska „Ku pamięci”

Spotkaniu towarzyszył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

 

Więcej o: ,

Skip to content