Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu “Kto, gdzie, kiedy-wczoraj i dziś…”

Dnia 29 listopada 2013 r w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie o godz.11.00 odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu „Kto, gdzie, kiedy – wczoraj i dziś –informator o mojej gminie”. Konkurs ogłoszony przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie. Współorganizatorami konkursu były biblioteki publiczne powiatu wieruszowskiego oraz Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieruszowie. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek.

Celem konkursu było: pobudzanie zainteresowań dzieci regionem, zainteresowanie dzieci obyczajami, zwyczajami, twórczością minionych pokoleń (język, zachowania), rozbudzanie zainteresowań walorami kulturowymi (rzemiosło, sztuka, muzyka, wydarzenia), rozbudzanie zainteresowań walorami społecznymi regionu (pochodzenie nazw, nazwiska, postacie, patroni zasłużeni dla regionu), rozbudzanie zainteresowań walorami przyrodniczymi i turystycznymi regionu, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych literaturą o regionie.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas 5-6 szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. I. etap konkursu odbył się na szczeblu gminy. Zgłoszenia uczestników były przyjmowane w bibliotekach gminnych. Biblioteki gminne przeprowadziły eliminacje gminne I. etapu konkursu przez powołanie komisji konkursowej i wyłonienie trzech zwycięskich prac do II. etapu konkursu. Do drugiego etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowało się 12 prac.

Komisja w składzie: Mirosława Żyła, Małgorzata Zych, Halina Paluch postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

  • I miejsce – Wiktoria Świtoń – SP nr 1 w Wieruszowie
  • II miejsce – Oskar Tryka – SP w Walichnowach
  • III miejsce – Patrycja Znamiec i Zuzanna Olejnik – SP w Dzietrzkowicach

Wyróżnienia: Weronika Ciesielka Angelika Jagieła – SP w Sokolnikach, Jagoda Chmiel i Agata Siubijak – SP w Dzietrzkowicach, Bartosz Piekielny – SP w Dzietrzkowicach, Wiktor Buchajczyk – SP nr 1 w Wieruszowie, Inga Garyga – SP w Teklinowie, Elżbieta Grela – SP w Bolesławcu, Żaneta Banach – SP w Parcicach, Weronika Zych – SP w Parcicach, Izabela Grzesiak – SP w Parcicach.

Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. Nagrody wręczał uczniom wicestarosta Pan Mirosław Urbaś.

Więcej o: , ,

Skip to content