ROZSTRZYGNIĘCIE POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO-LITERACKIEGO

„Pamięć o Powstańcach i Powstaniu Styczniowym na ziemi wieruszowskiej, czyli śladami Powstania Styczniowego 1863/1864 w mojej gminie”

14 listopada w Szkole Podstawowej w Lututowie został rozstrzygnięty Powiatowy konkurs historyczno-literacki „Śladami Powstania Styczniowego 1863/1864 w mojej gminie”, zorganizowany przez naszą bibliotekę. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego Konkurs skierowany był do uczniów klas VI-VIII Szkół Podstawowych Powiatu Wieruszowskiego.

Zadaniem uczestników było: opisanie historii, miejsca, wydarzenia, legendy związanej z Powstaniem Styczniowym.Komisja konkursowa w składzie: Grzegorz Szymański – regionalista Elżbieta Żłobińska – bibliotekarz Bernadeta Okoń – bibliotekarz oceniła nadesłane prace i postanowiła przyznać następujące miejsca

I miejsce – Nikola Lee

II miejsce– Tomasz Malińsk

iIII miejsce -– Lena Matynia

Wyróżnienie – Magdalena Gruchot. Opiekunem wszystkich laureatów była pani Ręnata Rębska. Nagrody wręczała pani dyrektor PBP w Wieruszowie Katarzyna Idzikowska oraz przewodniczący Komisji Konkursowej Grzegorz Szymański. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Skip to content