Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Historycznego- Literackiego pn.: „Otwórz szufladę po 80 latach” – nieodkryte karty ludzkich historii.

        20 listopada br. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej miało miejsce rozstrzygnięcie Powiatowego  Konkursu Historyczno- Literackiego  pn.: „Otwórz szufladę po 80 latach”- nieodkryte karty ludzkich historii . Celem  konkursu  było zainteresowanie i propagowanie  historii swojego regionu, rodziny oraz dokumentowanie wydarzeń z przeszłości.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było nadesłanie opowiadania, wywiadu lub reportażu, prawdziwego zdarzenia z okresu II Wojny Światowej, którego uczestnikiem lub świadkiem był członek rodziny, sąsiad, znajomy rodziny. Do prac należało dołączyć kopie starych fotografii z opisem lub dokumentów potwierdzających spisane wydarzenia lub ich losy.

Na konkurs wpłynęło ogółem  13 prac.

Komisja konkursowa w składzie:                                                                      Mariusz Dychto – historyk,

Elżbieta Żłobińska – bibliotekarz, polonista

Elżbieta Dąbrowska- bibliotekarz, polonista

postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

w kategorii -młodzież klas V –VIII szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego:

I miejsce Florian Taras  ze Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie  za pracę „Deus Honor Patia- Bóg, Honor, Ojczyzna”.

II miejsce Zuzanna  Chadryś  i Szymon Chadryś ze Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach

III miejsce-  Jakub Białek i  Martyna Białek  ze Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach

w kategorii– uczniowie szkół średnich powiatu wieruszowskiego.

Wyróżnienie – Martyna Domal z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie

 w kategorii – dorośli.

Wyróżnienie- Piotr Bryłka za pracę „Był tak blisko domu”

Wyróżnienie – Kamila Szkudlarek za pracę „Przystanek śmierci Drygulec”.

O wyróżnionych pracach parę słów powiedział Mariusz Dychto   przewodniczący komisji:

„Większość ocenianych prac stała na bardzo wysokim poziomie. Już samo przystąpienie do konkursu zasługuje na pochwałę i wyróżnienie.Bowiem udział w nim spełnia cele jakie przyświecały organizatorom, a więc przybliżenie mieszkańcom naszego powiatu nieznanej historii naszego regionu, historii rodzin  naszego powiatu, która to historia jest częścią składową historii naszego kraju, budując jednocześnie tak ważne w naszym społeczeństwie poczucie tożsamości, dumy narodowej i patriotyzmu, oczywiście także patriotyzmu lokalnego. Prace te są jednocześnie formą upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej”. 

 Nagrody wręczali laureatom: Katarzyna Idzikowska, dyrektor PBP w Wieruszowie, Agnieszka Polus Sekretarz Powiatu oraz Mariusz Dychto z Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego ARSONIUM.

Wszystkie prace znalazły się w publikacji wydanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, która jest dostępna dla mieszkańców w zbiorach regionaliów.

Konkurs zorganizowano w ramach programu „Patriotyzm Jutra” ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Kalendarza Imprez Powiatu Wieruszowskiego.

Skip to content