Rozstrzygnięcie Konkursu Powiatowego ph.: „Każdy czyta Sienkiewicza”

Dnia 23 maja 2014r w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie miało miejsce rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu ph.:„Każdy czyta Sienkiewicza”. Konkurs został zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie przy współpracy gminnych bibliotek publicznych powiatu wieruszowskiego.Patronat honorowy: objął Starosta Wieruszowski.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych literaturą, popularyzacja książek, kształcenie umiejętności tworzenia plakatu jako środka komunikacji masowej. Konkurs był skierowany dla uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych powiatu wieruszowskiego. Każdy z uczestników konkursu miał za zadanie zaprojektować i wykonać techniką dowolną oryginalny projekt plakatu –okładki do dowolnie wybranego dzieła Henryka Sienkiewicza w formacie co najmniej A3.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap na szczeblu gminnym, który polegał na wyborze przez komisję, powołaną przez biblioteki gminne trzech najlepszych prac. W drugim etapie na szczeblu powiatowym została powołana komisja przez dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, oceniająca prace, w składzie: Małgorzata Pawlik – Wieruszowski Dom Kultury, Mirosława Żyła – Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, Filia w Wieruszowie, Katarzyna Brzezińska – Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Na konkurs wpłynęło łącznie 18 prac z 6 gmin powiatu wieruszowskiego. Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia.

  • I miejsce-Edyta Olszowiak Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
  • I miejsce- Anita Otorowska Publiczne Gimnazjum im. Armii Generała Andersa w Łubnicach
  • II miejsce- Paulina Ciećka Publiczne Gimnazjum im. Armii Generała Andersa w Łubnicach
  • III miejsce- Aleksandra Krzemień Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
  • Wyróżnienie –Sandra Jażdżyk Gimnazjum Publiczne im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie
  • Wyróżnienie – Joanna Szymanek Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu

Nagrody i dyplomy wręczali uczestnikom konkursu Andrzej Szymanek Starosta Wieruszowski oraz Katarzyna Idzikowska Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Wystawę prac konkursowych można oglądać do końca maja w bibliotece. Nagrody dla uczestników zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Więcej o: , , ,

Skip to content