Rozpoczynamy nowy projekt

W czerwcu rozpoczynajmy nowy projekt na realizację którego biblioteka pozyskała dotację w wysokości 23.000 zł z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.  Projekt jest związany z 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej i będzie składał się z kilku działań, min. organizacji inscenizacji historycznej „Wieruszowski wrzesień 1939”, konkursu historyczno-literackiego, mobilnej wystawy, prelekcji oraz wydania dwóch publikacji. Celem projektu jest upamiętnienie dziejów regionu wieruszowskiego i przywrócenie pamięci lokalnej poprzez odrywanie historii małych ojczyzn. Nazwa projektu: „ Nieodkryte karty ludzkich historii, wydarzeń i miejsc”. Zapraszamy dzieci, młodzież i mieszkańców Wieruszowa do włączenia się w działania projektowe.

Skip to content