Regulamin Powiatowego Konkursu wiedzy o Powstaniu Styczniowym

Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

Współorganizatorzy: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławcu, Czastarach, Galewicach, Lututowie, Łubnicach i Sokolnikach, Towarzystwo Historyczno-Kulturalne ARSONIUM, Oddział PTTK ZIEMIA WIERUSZOWSKA.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Łódzkiego

Cel konkursu: zwrócenie uwagi współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości, zachęcenie młodzieży do wyszukiwania i upamiętniania w swoim otoczeniu śladów powstania.

Uczestnicy: uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu wieruszowskiego.

Termin przebiegu konkursu:

  • Styczeń 2013 – ogłoszenie konkursu.
  • 27 luty 2013 – eliminacje gminne.
    Miejsce konkursu: szkoły gimnazjalne.
  • Marzec – eliminacje powiatowe i rozstrzygnięcie konkursu.

O terminie i miejscu eliminacji powiatowych poinformujemy po eliminacjach gminnych.

Założenia ogólne

I etap

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w macierzystych bibliotekach gminnych, (karty zgłoszenia należy złożyć w bibliotekach do dnia 15 lutego 2013 r.). Pierwszy etap konkursu odbędzie się na szczeblu gminy. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu pisemnego z wiedzy historycznej o powstaniu styczniowym. Trzech najlepszych uczestników z każdej szkoły przejdzie jako zespół do II etapu.

II etap

W drugim etapie zespoły będą odpowiadać ustnie na przygotowane przez jury pytania oraz zaprezentują wcześniej przygotowany informator pn.: „Śladami Powstania Styczniowego w Powiecie Wieruszowskim”.

Dodatkowe zadania uczestników II etapu:

  1. Zadaniem zespołu będzie opracowanie informatora (w formie papierowej) zawierającego informacje dotyczące Powstania Styczniowego na terenie powiatu wieruszowskiego, (miejsca, bitwy, miejsca pamięci, uczestnicy, opisy i inne ciekawostki historyczne).
  2. Praca może być wzbogacona o fotografie miejsc upamiętniających wydarzenia z powstania, (groby, miejsca bitwy, obeliski, pomniki, itp.)
  3. Forma informatora jest dowolna ( broszura, gazetka, kronika, dowolna technika plastyczna)

Materiały dotyczące Powstania Styczniowego zostaną przekazane dyrektorom szkół oraz będą dostępne w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Powiatową Biblioteką Publiczną pod nr tel 62 78 31 188.

Pliki do pobrania

Więcej o: , , ,

Skip to content