Regulamin konkursu czytelniczego pn.: Tydzień z życia gminy

Regulamin konkursu czytelniczego pn.:
”Tydzień z życia gminy”
Organizator: Biblioteki Publiczne Powiatu Wieruszowskiego

Cele konkursu: pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej młodzieży, doskonalenie umiejętności pisania tekstów, sprawdzenie talentów literackich i plastycznych, zainteresowanie się środowiskiem lokalnym.

Uczestnicy: uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu wieruszowskiego.

Termin przebiegu konkursu: termin składania prac – do 10.05.2007 r. w macierzystych bibliotekach gminnych.

Rozstrzygnięcie I etapu w bibliotekach gminnych – do 20.05.2007 r.

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu – czerwiec 2007 r.

Założenia ogólne

 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w Gminnej Bibliotece Publicznej.
 • Pierwszy etap konkursu odbędzie się na szczeblu gminy.
 • Protokoły z przeprowadzonych eliminacji gminnych wraz z pracami finalistów z każdej biblioteki przekazane zostaną do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.
 • Dyrektor PBP powoła Komisję Konkursową, odpowiedzialną za przeprowadzenie II etapu konkursu.

Zadania uczestników:

 • Zadaniem uczestników jest wykonanie gazety lokalnej (tygodnika), której tematem będzie tydzień z życia gminy.
 • Jedną gazetę może wykonać maksymalnie 5 uczniów.
 • Zadaniem już wyłonionej grupy uczniów jest wybranie składu redakcyjnego, wymyślenie tytułu gazety lokalnej, zabranie najważniejszych informacji i wydarzeń w gminie (aktualności, ciekawostki historyczne, kulturalne, wydarzenia gospodarcze, itp.), napisanie tekstów w formie reportaży, felietonów, wywiadów najważniejszych osobistości w gminie i notatek prasowych, ogłoszeń, zamieszczenie odpowiednich ilustracji i fotografii.
 • Gazeta powinna zwierać: stronę tytułową, numer i datę wydania, stopkę redakcyjną, oraz podział na poszczególne działy informacyjne.
 • Objętość gazety powinna mieć minimalnie 10 stron, maksymalnie 16 stron.
 • Gazeta ma być wykonana w formacie A4.
 • Tekst musi być napisany na komputerze.
 • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie czytelniczym ”Tydzień z życia gminy”.

Podsumowanie konkursu:

 • Prace oceniać będzie Komisja w składzie: redaktor lokalnej gazety, polonista, plastyk.
 • Najlepsza gazeta wyłoniona na szczeblu gminnym zostanie zgłoszona do II etapu na szczeblu powiatowym.
 • Autorzy najwyżej ocenionych prac w II etapie otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Wybrane prace będą zaprezentowane podczas imprezy podsumowującej, która zostanie zorganizowana w czerwca 2006 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu.
 • Najciekawsze artykuły wykorzystane zostaną w lokalnej prasie i znajdą się w zbiorach bibliotek.
Więcej o:

Skip to content