Regionalny Kongres Kultury w Łodzi

Regionalny Kongres Kultury

W dniach 27-29 października 2011r. odbył się Regionalny Kongres Kultury, który miał na celu rozpoczęcie publicznej debaty nad diagnozą stanu kultury i regionalną polityką w tym obszarze. Kongres wraz z działaniami towarzyszącymi miał stworzyć przestrzeń środowiskowej dyskusji nad pożądanym kształtem kultury w Łodzi i województwie.

W obradach wzięli udział przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, artyści i eksperci. Kongres stworzył wspaniałą okazję, aby na szerokim publicznym forum przedstawić swoje oczekiwania i uwagi dotyczące zarówno Programu Rozwoju Kultury Województwa Łódzkiego, jak i Strategii Rozwoju Kultury dla Łodzi. W Kongresie wzięli udział również przedstawiciele powiatu wieruszowskiego min. Elżbieta Dąbrowska z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.

Dyskusje Kongresowe ujęte były w formę sesji plenarnych, sesji panelowych, warsztatów i wydarzeń towarzyszących. Zainteresowanych tematem odsyłamy na stronę Regionalnego Kongresu Kultury (www.kongres-kultury.pl)na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące tego wydarzenia.

Więcej o: , , , ,

Skip to content