Promocja publikacji i wystawa “Miejsca pamięci powiatu wieruszowskiego” oraz podsumowanie projektu „Nieodkryte karty ludzkich historii, wydarzeń i miejsc”.

        22 listopada w piątkowy wieczór w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie miała miejsce promocja publikacji “Miejsca pamięci powiatu wieruszowskiego 1939-1945”, wystawa pod tym samym tytułem oraz podsumowanie 6-miesiecznego projektu „Nieodkryte karty ludzkich historii, wydarzeń i miejsc”,  realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie, na który biblioteka pozyskała środki z Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Podczas spotkania dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Wieruszowie Katarzyna Idzikowska wraz z partnerami projektu   przedstawiła  wszystkie działania, które wchodziły w skład projektu. Celem projektu było upamiętnienie dziejów regionu wieruszowskiego i przywrócenie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii małej ojczyzny  oraz dokumentacja dotychczas nie zinwentaryzowanych zasobów źródłowych.

Wszystkie działania projektu  miały na celu osiągnięcie międzypokoleniowej integracji społecznej w obrębie gminy i powiatu, popularyzację  wiedzy historycznej oraz promowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia. 

 O inscenizacji historycznej „Wieruszowski Wrzesień 2019” opowiedział Tomasz Jaciuk ze Stowarzyszenia Historycznego Gloria Victis – główny realizator i twórca scenariusza inscenizacji. Na temat Powiatowego Konkursu Literacko Historycznego „ Otwórz Szufladę po 80 latach” – nieodkryte karty ludzkich historii parę słów powiedział pan Mariusz Dychto przewodniczący jury i przedstawiciel Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego “Arsonium”, na temat publikacji  “Miejsca pamięci powiatu wieruszowskiego 1939-1945” opowiadał Paweł Grzesiak – prezes Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego “Arsonium”, Rafał Dąbik i Andrzej Olbromski z Terenowego Koła  PTTK w Wieruszowie- realizatorzy publikacji, odpowiedzialni za inwentaryzację, zdjęcia i opis miejsc pamięci w powiecie wieruszowskim.

Dzięki projektowi zostały wydane publikacje „Wieruszowski Wrzesień 1939”- album ze zdjęciami z wrześniowej inscenizacji, „Otwórz szufladę po 80 latach-nieodkryte karty ludzkich historii”-  pokonkursowa publikacja zawierająca opowiadania uczestników konkursu oraz „Miejsca Pamięci Powiatu Wieruszowskiego 1939-1945”. 

Wśród  gości była obecna  Sekretarz Powiatu Agnieszka Polus, z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  Małgorzata Florczak-Piluch, która również udostępniła salę na wystawę i podsumowanie projektu, członkowie Kółka Historycznego Młodych „Arsonium”, laureaci Konkursu Historyczno-Literackiego  Florian Taras wraz z rodziną i  Kamila Szkudlarek  oraz  mieszkańcy, zainteresowani  publikacją , wystawą i projektem. Wszystkie  publikacje są dostępne w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie  w dziale regionaliów.  

Powiatowa Biblioteka Publiczna wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Historycznym Gloria Victis, Towarzystwem Historyczno-Kulturalnym “Arsonium”, Terenowym Kołem  PTTK Odział w Wieruszowie dziękuje  wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt „Nieodkryte karty ludzkich historii, wydarzeń i miejsc”. Szczególne podziękowania dla Powiatu wieruszowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Wieruszowie oraz dla lokalnych mediów.

Skip to content