Promocja biblioteki w środowisku lokalnym

Promocja biblioteki w środowisku lokalnym

Dnia 9 marca br. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, odbyło się spotkanie szkoleniowe, w którym uczestniczyli bibliotekarze gminnych bibliotek publicznych powiatu wieruszowskiego.

Szkolenie prowadziły Anna Wejman i Julita Lendzian-Twardowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Tematem spotkania była Promocja biblioteki w środowisku lokalnym. Poruszono problem marketingu i promocji w bibliotece, usystematyzowano wiedzę dotyczącą promocji biblioteki i narzędzi promocyjnych, jakich można użyć w bibliotekach, by przyciągnąć nowych użytkowników.


Dyskutowano wspólnie o tym, w jaki sposób dotrzeć z ofertą biblioteki do młodzieży, jak wykorzystać do tego celu nowoczesne środki przekazu np. Internet. Mowa była również o współpracy bibliotek z mediami. Spotkanie miało formę ciekawych prezentacji oraz warsztatów dla bibliotekarzy. Śmiało można powiedzieć, ze szkolenie było interesujące i inspirujące, pozwoliło poszukać bibliotekarzom nowych rozwiązań promocyjnych i zastanowić się nad całościowym planem promocji biblioteki.

Więcej o: , ,

Skip to content