Projekt “Mała książka-wielki człowiek”

Nasza biblioteka zakwalifikowała się do projektu Instytutu Książki Mała książka – wielki człowiek skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. 

Od września każde dziecko, które odwiedzi bibliotekę otrzyma Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek.

W pakiecie znajdzie się także broszura dla rodziców. Podczas wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Przy okazji dziecko pozna ciekawe miejsce, jakim jest biblioteka oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Mamy nadzieję, że dzięki przystąpieniu do projektu, czytanie książek stanie się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu przez rodziców i dzieci.

Skip to content