Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013.

Województwo łódzkie w Programie Rozwoju Bibliotek

Z terenu województwa łódzkiego do I rundy w 2009 zakwalifikowało się 9 bibliotek, w tym dwie jako biblioteki wiodące. Łącznie z filiami bibliotecznymi w naszym województwie przyjęto do Programu 26 placówek ( 9 bibliotek i 17 filii bibliotecznych).

4 listopada w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im J. Piłsudskiego w Łodzi miała miejsce Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek, podsumowująca pierwszą turę projektu. W konferencji brała udział Katarzyna Idzikowska , dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. W styczniu 2011 planowana jest druga tura projektu.

Więcej o: , ,

Skip to content