Prezentacja Powiatowego Systemu Informacji Bibliotecznej

W dniu 11 maja 2011 roku o godzinie 11.00 rozpoczęło się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie szkolenie dla bibliotekarzy powiatu wieruszowskiego. Poprowadziła je przedstawicielka firmy Sokrates z Poznania Pani Krystyna Brodowska.

Powiatowy System Informacji Bibliotecznej SOWA 2 MARC 21, który był tematem szkolenia umożliwi korzystanie on-line z zasobów katalogów bibliotecznych wszystkich bibliotek w powiecie. W pierwszym etapie wdrażania czytelnicy będą mogli podglądać przez Internet zasoby bibliotek, które zostaną skatalogowane przez nie w formie elektronicznej. W chwili obecnej dostępna jest już wersja katalogu on-line Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czastarach. Na ukończeniu jest już katalog Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Prace nad katalogiem rozpoczynają również pozostałe biblioteki powiatu wieruszowskiego.

Prezentowany program umożliwi uzyskanie informacji z wyszukiwania książek znajdujących się w całej sieci powiatowej bibliotek publicznych jak również zamawianie lub rezerwację książek przez Internet, powiadamianie o zwrotach książek lub terminach zwrotu. Aby system został wdrożony Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie zorganizowała szkolenie informacyjne dotyczące obsługi tego programu dla wszystkich bibliotekarzy powiatu. Wdrożenie tego systemu wymaga jednak systematycznego wprowadzania księgozbiorów bibliotek publicznych powiatu wieruszowskiego do systemu informatycznego. Będzie on funkcjonował pod nazwą Rozproszonego Katalogu Bibliotek Powiatu Wieruszowskiego.

Więcej o: , , , , , , , ,

Skip to content