Powiatowy Konkurs Czytelniczy

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie ogłasza Powiatowy Konkurs Czytelniczy pn.: PRZECZYTAŁEM-POLECAM, CZYLI Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT

Współorganizatorzy:

 • – Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławcu
 • – Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach
 • – Gminna Biblioteka Publiczna w Galewicach
 • – Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie
 • – Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnicach
 • – Gminna Biblioteka Publiczna w Sokolnikach
 • – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Patronat medialny: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy.

Regulamin konkursu czytelniczego pn.:
”Przeczytałem – polecam, czyli z lekturą za pan brat”

 • Organizator: Biblioteki Publiczne Powiatu Wieruszowskiego
 • Cele konkursu: aktywizacja czytelnicza dzieci, zachęcanie uczniów do czytania książek z kanonu lektur, doskonalenie umiejętności pisania tekstów, rozwijanie wyobraźni, wyzwolenie aktywności twórczej dzieci i inicjatyw czytelniczych.
 • Uczestnicy: uczniowie klas IV-V szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego.
 • Termin przebiegu konkursu: Termin składania prac – do 10.05.2006 r. w macierzystych bibliotekach gminnych.
 • Rozstrzygnięcie I etapu w bibliotekach gminnych – 30.05.2006 r.
 • Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lututowie – czerwiec 2006 r.

Założenia ogólne

 • 1. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w bibliotekach gminnych.
 • 2. Pierwszy etap konkursu odbędzie się na szczeblu gminy.
 • 3. Protokoły z przeprowadzonych eliminacji gminnych wraz z pracami trzech finalistów z każdej biblioteki przekazane zostaną do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.
 • 4. Dyrektor PBP powoła Komisję Konkursową, odpowiedzialną za przeprowadzenie II etapu konkursu.

Zadania uczestników:

 • 1. Zadaniem każdego uczestnika jest napisanie tekstu zachęcającego do przeczytania jednej z książek z kanonu lektur oraz przygotowanie plakatu reklamującego dana książkę.
 • 2. Objętość pracy pisemnej nie powinna przekroczyć 1 strony formatu A4, (tekst może być napisany ręcznie lub na komputerze).
 • 3. Plakat może być wykonany dowolną techniką w formacie A3.
 • 4. Plakat musi zawierać hasło reklamujące daną książkę.
 • 5. Tekst oraz plakat należy napisać i wykonać samodzielnie.
 • 6. Swoje prace należy złożyć w macierzystej bibliotece gminnej.
 • 7. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie czytelniczym ”Przeczytałem – polecam, czyli z lekturą za pan brat”.

Podsumowanie konkursu:

 • 1. Prace oceniać będzie Komisja w składzie: polonista, plastyk, bibliotekarz.
 • 2. Trzy najlepsze prace wyłonione na szczeblu gminnym zostaną zgłoszone do II etapu na szczeblu powiatowym.
 • 3. Autorzy najwyżej ocenionych prac w II etapie otrzymają nagrody rzeczowe.
 • 4. Wybrane prace będą zaprezentowane podczas imprezy podsumowującej, która zostanie zorganizowana w czerwca 2006 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lututowie.
Więcej o: ,

Skip to content