Powiatowy Konkurs Czytelniczy Dawno, dawno temu… czyli legenda o mojej miejscowości

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie
ogłasza
Powiatowy Konkurs Czytelniczy pn.:
“Dawno, dawno temu… czyli legenda o mojej miejscowości”
pod patronatem Starosty Wieruszowskiego
Współorganizatorzy: Gminne Biblioteki Publiczne Powiatu Wieruszowskiego
Patronat medialny: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy

Regulamin konkursu czytelniczego pn.: “Dawno, dawno temu…, czyli legenda o mojej miejscowości”

Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie przy współpracy gminnych bibliotek publicznych powiatu wieruszowskiego.

Cele konkursu:

 • aktywizacja czytelnicza dzieci,
 • inspirowanie zainteresowań literackich,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • wyzwolenie aktywności twórczej dzieci i inicjatyw czytelniczych,
 • rozwijanie ekspresji literackiej,
 • zainteresowanie uczniów historią własnego regionu,
 • zainteresowanie uczniów książką i jej budową.

Uczestnicy: uczniowie klas IV-V szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego.

Termin przebiegu konkursu:

 • Termin składania prac – do 15.05.2008 r. w macierzystych bibliotekach gminnych.
 • Rozstrzygnięcie I etapu w bibliotekach gminnych – do 30.05.2008 r.
 • Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie w Łubnicach– czerwiec 2008 r. (o dokładnej dacie poinformujemy w terminie późniejszym)

Założenia ogólne:

 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w bibliotekach gminnych.
 • Pierwszy etap konkursu odbędzie się na szczeblu gminy.
 • Protokoły z przeprowadzonych eliminacji gminnych wraz z pracami trzech finalistów z każdej biblioteki przekazane zostaną do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.
 • Dyrektor PBP powoła Komisję Konkursową, odpowiedzialną za przeprowadzenie II etapu konkursu.

Zadania uczestników:

 • Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie własnej książki w postaci kodeksu, tzn. tradycyjnej książeczki.
 • Tematem książki ma być legenda prawdziwa lub wymyślona o swojej miejscowości.
 • Każda książeczka biorąca udział w konkursie musi posiadać: okładkę, stronę tytułową, sklejony lub zszyty grzbiet. Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania.
 • Książka ma zawierać tekst (opis, dialogi) i ilustracje.
 • Książka może być napisana ręcznie lub na komputerze.
 • Ilustracje można wykonać dowolną techniką.
 • Książka powinna liczyć od 10 do 15 stron.
 • Książki należy napisać i wykonać samodzielnie.
 • Jedną książkę może napisać, co najwyżej dwóch autorów.
 • Swoje prace należy złożyć w macierzystej bibliotece gminnej.
 • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie.

Podsumowanie konkursu:

 • Prace oceniać będzie Komisja w składzie: polonista, plastyk, bibliotekarz.
 • Komisja weźmie pod uwagę: budowę książki (trwałość i estetykę, elementy budowy książki), szatę graficzną, a przede wszystkim fabułę baśni.
 • Trzy najlepsze prace wyłonione na szczeblu gminnym zostaną zgłoszone do II etapu na szczeblu powiatowym.
 • Autorzy najwyżej ocenionych prac w II etapie otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Wybrane prace będą zaprezentowane podczas imprezy podsumowującej konkurs.
Więcej o:

Skip to content