Powiatowy Konkurs Album Ginących Zawodów

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie pn.: “Album ginących zawodów” pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego, organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie.

Celem konkursu jest przekazanie następnym pokoleniom materiałów dotyczących ginących zawodów i rękodzielnictwa z powiatu wieruszowskiego oraz ocalenie od zapomnienia miejsca, ludzi i ich pracę.

Regulamin Powiatowego Konkursu pn.: “Album ginących zawodów”

Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie przy współpracy gminnych bibliotek publicznych powiatu wieruszowskiego.

Cele konkursu:

 • Celem konkursu jest przekazanie następnym pokoleniom materiałów dotyczących ginących zawodów i rękodzielnictwa z powiatu wieruszowskiego oraz ocalenie od zapomnienia miejsca, ludzi i ich pracę.

Uczestnicy:

 • Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego.

Termin przebiegu konkursu:

 • Termin składania prac – do 15.04.2010 r. w macierzystych bibliotekach gminnych.
 • Rozstrzygnięcie I etapu w bibliotekach gminnych – 30.04.2010 r.
 • Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie – maj 2010. O dokładnej dacie poinformujemy w późniejszym terminie.

Założenia ogólne:

 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w bibliotekach gminnych.
 • Pierwszy etap konkursu odbędzie się na szczeblu gminy.
 • Protokoły z przeprowadzonych eliminacji gminnych wraz z pracami trzech finalistów z każdej biblioteki przekazane zostaną do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.
 • Dyrektor PBP powoła Komisję Konkursową, odpowiedzialną za przeprowadzenie II etapu konkursu.

Zadania uczestników:

 • Zadaniem uczestnika będzie wykonanie kroniki, w formie albumu, przedstawiającej ginące zawody w swojej okolicy, gminie, miejscowości.
 • Album ma zawierać opisy, biografie, zdjęcia oraz inne materiały dokumentujące zapomniane zawody.
 • Abum należy wykonać samodzielnie.
 • Forma albumu jest dowolna.
 • Prace należy złożyć w macierzystej bibliotece gminnej.
 • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie powiatowym “Album ginących zawodów”.

Podsumowanie konkursu:

 • Prace oceniać będzie Komisja powołana przez dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.
 • Trzy najlepsze prace wyłonione na szczeblu gminnym zostaną zgłoszone do II etapu na szczeblu powiatowym.
 • Autorzy najwyżej ocenionych prac w II etapie otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Wybrane prace będą zaprezentowane podczas imprezy podsumowującej, która zostanie zorganizowana w maju 2010 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie.

Plik do pobrania:

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie Album Ginących Zawodów

Więcej o: , , ,

Skip to content