Otwarcie III Międzypowiatowej Wystawy Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnoprawnością w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie

Oficjalne otwarcie wystawy miało miejsce w czwartek 8 lutego o godz. 12.00. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wystawy jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach Powitania gości i wprowadzenia w tematykę spotkania dokonała dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie Katarzyna Idzikowska. Następnie głos zabrał starosta wieruszowski Stefan Pietras.

III Międzypowiatowa Wystawa Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnosprawnością, prezentuje ponad 500 prac podopiecznych dziewiętnastu placówek z czterech powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego oraz pajęczańskiego.

Prace wystawione w bibliotece, przybliżające twórczość artystyczną lokalnych placówek, zostały wykonane przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mające różny stopień niepełnosprawności. Prezentowane prace są wykonane różnymi technikami, w dowolnie wybranej tematyce.

Wystawa Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnosprawnością ma na celu promocję lokalnych placówek oraz przegląd dorobku artystycznego osób z niepełnosprawnością.

Otwarcie wystawy uświetnili zaproszeni gości min. starosta wieruszowski Stefan Pietras, wiceburmistrz Marta Siubijak, radny powiatowy Dariusz Sowiński, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie Agnieszka Mazurowska, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie Natalia Wolko-Stempniewicz, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie Elżbieta Ochocka oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie wraz z opiekunką Natalią Wysota.

Spotkanie zakończyło się słodkim „pączkowym” poczęstunkiem. Wystawę w naszej bibliotece można zwiedzać do końca miesiąca. Serdecznie zapraszamy.+6

Skip to content