Ogólnopolski Konkurs Poetycki pt.: Praski Ślad im. Wł. Sebyły

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków i Muzeum Niepodległości w Warszawie
zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
Pt. “Praski ślad” im. Władysława Sebyły

Regulamin konkursu

Celem konkursu jest spopularyzowanie twórczości i postaci poety.

  • W konkursie udział mogą wziąć poeci przed jak i po debiucie książkowym, którzy nie przekroczyli 25 roku życia.
  • Do nadesłanych prac podpisanych godłem należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie datę urodzenia z umieszczonym godłem, imię i nazwisko, adres zamieszkania, krótką notę biograficzną wraz z informacją na temat debiutu (należy wymienić tytuł publikacji, miejsce i rok wydania).
  • Należy nadesłać do trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane.
  • Wiersze należy nadesłać do 1 września 2008 r. na adres Dział Edukacji i Promocji Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa z dopiskiem “Konkurs Poetycki”.
  • Jury powołane przez organizatorów oceni nadesłane utwory pod względem poziomu artystycznego, wagi poruszanych problemów, stosowania rozwiązań bliskich Patronowi Konkursu Poetyckiego Władysławowi Sebyle.
  • Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w czwartek 30 października 2008 r. o godz. 12.00 w Muzeum Niepodległości w Pałacu Przebendowskich – Radziwiłów Al. Solidarności 62.
  • Oprócz nagród za wiersze o tematyce ogólnej jury przyznaje nagrodę specjalną za utwory nawiązujące do biografii i twórczości Władysława Sebyły.
Więcej o: , ,

Skip to content