Nowe komputery w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie

Bibliotekarze przystąpili do opracowania wniosku, kalkulacji, określania celów, wskaźników, uzyskiwania wymaganych załączników, itp. W listopadzie biblioteka otrzymała wiadomość, ze wniosek o środki na komputery został rozpatrzony pozytywnie. Program realizowany jest przez Instytut Książki. Jego celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy, umożliwiający użytkownikom bibliotek korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich on-line.

Nowe komputery w Powiatowej Bibliotece Publicznej w WieruszowiePo otrzymaniu środków z Instytutu Książki zakupiono 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem Windows 8, pakiety Office 2013 H&B, czytnik kodów, programy antywirusowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. Udało się to zrealizować w wymaganym terminie. Następnym etapem było podłączenie nowego sprzętu komputerowego oraz uruchomienie i udostępnienie go czytelnikom i pracownikom biblioteki. Realizacja zadania nie byłaby możliwa do wykonania, gdyby nie pomoc informatyka, który swą wiedzą służył na wszystkich etapach projektu.

Biblioteka to obecnie nowoczesna placówka licząca się w powiecie wieruszowskim, wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, niezbędny w codziennej pracy bibliotekarzy oraz użytkowników Internetu. Nowy sprzęt komputerowy służył będzie również efektywniejszemu zdobywaniu wiedzy przez czytelników.

Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki

Więcej o: , , ,

Skip to content