“Nadleśnictwo Przedborów. Historia i współczesność”

Do naszych zbiorów trafiła cenne publikacja “Nadleśnictwo Przedborów. Historia i współczesność”.”To pierwsza popularnonaukowa publikacja, w której opisano historię lasów na terenie naszej małej ojczyzny. Ich niezwykłą przyrodę, dzieje miejsc i miejscowości, właścicieli i urzędników, a przede wszystkim pracę leśników, ludzi od wieków świadomie kształtujących naturalne środowisko człowieka. (Wojciech Bąk – fragment przedmowy). Książka wzbogaciła nasze zbiory regionalne, ponieważ cześć zawartej w niej treści dotyczy naszego regionu. Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Przedborów za bezpłatne przekazanie publikacji naszej bibliotece..

Skip to content