Młodzieżowa strefa spotkań


Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu w ramach Programu Równać Szanse finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Celem projektu jest zaangażowanie w działania lokalnego środowiska przez stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej, nawiązanie relacji społecznych, umiejętność pracy w grupie oraz aktywny udział
młodzieży w promocji swojej gminy. Głównym tematem projektu jest stworzenie strefy spotkań dla młodzieży, zorganizowanie cyklu wydarzeń w strefie: spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawa, koncert,
pogadanka, itp., oraz wydanie publikacji dla młodzieży. Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat, która, w okresie od lutego do lipca 2021 r. zaprojektuje, zbuduje i urządzi młodzieżową strefę spotkań w wybranym przez nią miejscu. Opracuje plan pracy strefy, nakręci film reklamowy, zorganizuje cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych oraz opracuje i przygotuje publikację dla młodzieży.
Przygotowaniem do realizacji projektu będzie: organizacja warsztatów z projektowania i realizacji strefy, warsztatów z zakresu promocji i reklamy, wyjazd studyjny do stref chillout wybranego przez siebie miasta.
Podczas cyklicznych spotkań młodzież zaprojektuje strefę, wykona meble, zakupi niezbędne wyposażenie oraz przygotuje kampanię reklamową.

Skip to content