MEANDRY PROSNY – podsumowanie konkursu

Dzisiaj w siedzibie biblioteki odbyło się podsumowanie Powiatowego  Konkursu Poetyckiego „MEANDRY PROSNY”  skierowanego do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Celem konkursu było; pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywnej twórczości w dziedzinie poezji, wyszukanie i promocja młodych poetów oraz zachęcanie młodzieży do uprawiania własnej twórczości poetyckiej.

Jurorzy w składzie: Marcin Szandała, Jadwiga Tomalkiewicz, Elżbieta Żłobińska- polonistka do konkursu poetyckiego „Meandry Prosny” zakwalifikowali wiersze następujących osób:

  • „Wszystkie smutki, wszystkie żale”, Wiktorii Caban (lat 16),  uczennicy z LO im. Mikołaja Kopernika  w Wieruszowie.
  • „Pytanie do Szymborskiej”, „Ty”, „Wieruszowska natura” Agnieszki Baberowskiej (lat 16), uczennicy ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie.
  • „Łąka”, „Wieruszów”, Martyny Łakomej (lat 14),  uczennicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie.
  •  „Tata”, „On i ja”, „O mnie”, Wiktorii Szczepańskiej (lat 14), uczennicy Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Lututowie.
  •  „Mój Lututów”, Julii Okolewskiej (lat 14), uczennicy Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Lututowie.
  •  „ Jeżyk”, „Życie”, Magdaleny Morawskiej (lat 14), uczennicy Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Lututowie.
  • „Wielkie zmiany”, Emilii Serwety (lat 14), uczennicy Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Lututowie.
  • „Historia Życia”, Wiktorii Misiowskiej (lat 14), uczennicy SzkołyPodstawowej im. Powstańców 1863 r. w Lututowie.

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

I nagrodę: Agnieszka Baberowska

II nagrodę: Wiktoria Misiowska

III nagrodę: Magdalena Morawska

oraz

I wyróżnienie:

Wiktoria Caban

Emilia Serweta

II wyróżnienie:

Martyna Łakoma

Wiktoria Szczepańska

Julia Okolewska

Fot. Ryszard Zych

Gratulujemy

Skip to content